PNRR | Cloud guvernamental și sisteme publice digitale

PNRR | Cloud guvernamental și sisteme publice digitale

PNRR | Cloud guvernamental și sisteme publice digitale PNRR | Cloud guvernamental și sisteme publice digitale Prin PNRR sunt digitalizate operațiunile interne la nivelul autorităților publice centrale/instituțiilor, iar prin POCIDIF se continuă introducerea...
PNRR | Reformele și investițiile aferente componentei Administrație publică

PNRR Creșterea calității consultărilor publice

PNRR Creșterea calității consultărilor publice PNRR Creșterea calității consultărilor publice Creșterea calității consultărilor publice și dezvoltarea implicării societății civile în procesul de luare a deciziilor prin consolidarea cadrului legislativ și procedural...
Obiective PNRR| îmbunătățirea guvernanței

Obiective PNRR| îmbunătățirea guvernanței

Obiective PNRR| îmbunătățirea guvernanței Obiective PNRR| îmbunătățirea guvernanței Obiectivul central urmărit în cadrul componentei vizează îmbunătățirea guvernanței în condițiile unui sistem de luare a deciziei predictibil, fundamentat și participativ, asigurarea...