1. Prin intermediul soluției #CityManager, cetățenii pot semnala probleme online, atât pe site-ul instituției , cât și din aplicația mobilă. Informațiile ajung direct la compartimentul abilitat, primind număr de înregistrare automat în Registratură.
Exemple de probleme ce se pot raporta ONLINE:
 • mașini abandonate
 • gropi în asfalt
 • deranjarea ordinii publice
 • defecțiuni la rețeaua de apă
 • neridicarea gunoiului menajer
 • obstacole în drum
 •  gunoaie aruncate în locuri nepermise
 • defecțiuni la sistemul de iluminat public
 • alte probleme
2. Cetățenii își pot plăti amenzile de circulație ONLINE, atât pe site-ul Instituției cât și din aplicația mobilă la orice oră, iar în baza de date se operează automat operațiunea de încasare fără să mai fie nevoie ca un funcționar să opereze extrasele de cont.
3. Cetățenii pot plăti ONLINE impozitele și taxele locale la orice oră, iar în baza de date se operează automat operațiunea de încasare, fără să mai fie nevoie ca un funcționar public să opereze extrasele de cont: cu cardul, prin internet banking, prin wallet electronic, prin QR Code- tipărit pe deciziile de impunere (practic cetățeanul primește prin poștă decizia de impunere, scanează QR code-ul cu telefonul mobil și face plata automat fără să se mai deplaseze la instituție)
4. Cetățenii își pot consulta direct pe site-ul Instituției terenurile, clădirile, automobilele declarate, impozitele, amenzile dar și alte taxe.
5. Cetățenii își pot verifica ONLINE statusul documentului depus, fie că acesta a fost depus fizic la sediul instituției, fie online pe site-ul instituției, fie prin aplicația mobilă.
6. Cetățenii pot solicita și primi ONLINE documente fără să mai fie nevoiți să se deplaseze la sediul Instituției Publice, scutind astfel timp și bani. Fiecare formular trimis online de către cetățeni pe site-ul instituției va ajunge direct la compartimentul abilitat în vederea soluționării fără intervenția funcționarului public și își va da automat număr de înregistrare din Modulul Registratură.
Exemple de formulare ce se pot depune și primi ONLINE:
 • Compartiment Urbanism
 • Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism – persoane fizice/juridice;
 • Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare;
 • Declaratii privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire;
 • Cerere pentru atestarea existentei/demolarii pentru constructii;
 • Cerere pentru eliberarea adeverinta nomenclator stradal;
 • Comunicare privind inceperea/ incheierea executiei lucrarilor;
 • Compartiment Agricol și Patrimoniu
 • Cerere tip pentru eliberarea adeverintelor pentru ajutorul de incalzire;
 • Cerere pentru afisare oferta de vanzare a terenului persoane fizice/juridice;
 • Oferta de vanzare teren extravilan persoane fizice/juridice;
 • Adeverinta eliberare C.I;
 • Adeverinta radiere autovehicul;
 • Adeverinta venituri suplimentare în vederea obtinerii bursei;
 • Declaratie pe propria raspundere privind detinerea de bunuri;
 • Compartiment Impozite și Taxe Locale
 • Stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice/ juridice;
 • Scoaterea din evidenta fiscala cladiri/teren;
 • Stabilirea inpozitului/taxei pe teren persoane fizice/ juridice;
 • Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport ;
 • Scoaterea din evidenta fiscala a mijloacelor de transport – persoane fizice/juridice;
 • Cerere eliberare certificate de atestare fiscala – persoane fizice/ juridice;
 • Cerere transfer dosar auto;
 • Decizie de impunere;
 • Compartiment Asistență socială
 • Cerere denumire curator special pentru bolnav psihic;
 • Numire de curator special pentru minori;
 • Intocmire de anchete sociale ;
 • Cerere pentru Ancheta sociala pentru incadrare in gradul de handicap persoane adulte;
 • Cerere pentru efectuarea anchetei sociale in vederea acordarii indemnizatiei de insotitor