Cetatea de Baltă se alătură comunității CityManager

Cetatea de Baltă

https://cetateadebalta.ro

Context

Cetatea de Baltă este o comună în județul Alba, Transilvania, România, formată din satele Cetatea de Baltă (reședința), Crăciunelu de Sus, Sântămărie și Tătârlaua.

Teritoriul administrativ al comunei Cetatea de Baltă este situat în extremitatea estică a județului Alba, în Podișul Tirnavelor, în partea inferioară a râului Tirnava Mică.

Comuna Cetatea de Baltă este administrată de un primar și un consiliu local compus din 13 consilieri. Primarul, Constantin Comandaru este în funcție din 2016.

Teritoriul GAL cuprinde 11 localităti din judetul Alba: Cetatea de Baltă, Jidvei, Șona, Sincel, Teiuș, Radesti, Lopadea Noua, Hoparta, Lunca Muresului, Farau, Noslac și o localitate din judetul Mureș, respectiv comuna Atintiș.

Informații extrase din Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027

 • Extindere rețele de canalizare
 • Realizare rețea iluminat public tehnologie LED
 • Restructurarea rețelei educaționale
 • Dezvoltarea infrastructurii/ modernizare drumuri comunale
 • Infrastructura rutieră de transport județean și local
 • Lucrări de întreținere și reparații a lucrărilor hidrotehnice
 • Dezvoltare infrastructura turistică și de recreere
  Consolidarea și echilibrarea lanțurilor alimentare: colectare, depozitare și procesare produse
 • Modernizare, echipare dispensar uman (asistență medicală)
 • Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale (centru copii, azil de vârstnici, cămin cultural)
 • Realizare rețea de canalizare
 • Realizare rigole ape pluviale
 • Construire capelă
 • Construire sală de sport
 • Actualizare PUG
 • Dezvoltare infrastructură sistem administrativ (servicii publice electronice, modernizare echipamente, digitalizare)

Primăria Comunei Cetatea de Baltă a optat pentru crearea unei infrastructuri digitale moderne și pentru simplificarea sistemului administrativ intern prin soluția de e-guvernare CityManager.

Concomitent cu investițiile realizate în comuna Cetatea de Baltă, nu a fost neglijată nici interacțiunea cu membrii comunității.

Cetatea de Baltă se alătură comunității CityManager

Astfel, prin modernizarea și reconstrucția site-ului oficial al Primăriei- https://cetateadebalta.ro/ , cetățenii din Comună pot beneficia de noi facilități online.

Servicii publice electronice:

 • Depunerea de documente online (impozite și taxe, stare civilă, registru agricol, asistență socială și autoritate tutelară, urbanism, relații cu publicul) fără a mai fi nevoie să se deplaseze la sediul instituției
 • Acces la informații publicare în Monitorul Oficial Local
 • Posibilitatea de programare în audiență (online)
 • Depunerea de reclamații și petiții online
 • Plata amenzilor online direct pe site-ul oficial
 • Sesizarea de probleme din spațiul public online
 • Verificarea statusului documentelor depuse
 • Acces și informare în timp real asupra informațiilor de interes public

Serviciile publice electronice reprezintă o necesitate curentă atât la oraș cât și la sat, iar soluția CityManager a reușit să digitizeze și să vină în sprijinul a peste 230 de instituții publice din zonele rurale din România.

BENEFICII aduce de implementarea unui sistem informatic integrat de management instituțional și a serviciilor publice electronice:

 • Simplificarea procedurii de înregistrare a documentelor prelucrate prin implementarea unei soluții de registratură electronică și flux de documente, arhivare electronică
 • Simplificarea procedurilor de lucru interne
 • Reducerea erorilor umane
 • Acces în timp real la întreaga activitate a instituției
 • Simplificarea modului de comunicare și interacțiune cu cetățenii deserviți
 • Responsabilizarea aparatului administrativ
 • Creșterea transparenței instituționale
 • Acces la o imagine de ansamblu privind probleme raportate online din spațiul public
 • Reducerea costurilor operaționale
 • Gestionarea eficientă a timpului
 • Publicare automată pe site a informațiilor de interes public

Primăria Cetatea de Baltă, prin adoptarea și implementarea acestui sistem interat de e-guvernare este mai aproape de cetățenii săi prin intermediul site-ului oficial al instituției: https://cetateadebalta.ro/

Procesul de adoptare al acestor tehnologii și servicii publice electronice este gradual, însă societatea trebuie să se adapteze condițiilor actuale și a viitorului tehnologic.

Felicitări Primăria Comunei Cetatea de Baltă pentru alegerea serviciilor CityManager și intrării în comunitatea smart city.

Cetatea de Baltă se alătură comunității CityManager