City Manager în Primăria Comunei Șura Mică

City Manager în Primăria Comunei Șura Mică. Comuna Șura Mică este situată la o distanță de 7 km. Nord de municipiul Sibiu și este formată din satele Rusciori și Șura Mică (reședința).

Fără îndoială, învecinarea teritorială cu Sibiul,oraș prezent multă vreme ca centru administrativ – politic, dar și religios și academic, a imprimat localității Șura Mică o evoluție aparte, caracterizată de întrepătrunderea elementelor ce țin de specificul centrelor urbane.

Astăzi, prin eforturile administrației locale, în comuna Șura Mică se desfășoară o intensă activitate industrial și nu numai.

Strategia de dezvoltare a comunei Șura Mică în perioada 2015-2020 se axează pe următoarele 5 obiective strategice principale:
 1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale
 2. Dezvoltarea economică
 3. Dezvoltarea resurselor umane
 4. Dezvoltarea capacității administrației publice locale
 5. Îmbunătățirea serviciilor sociale

 

Ca și obiective specifice pentru obiectivul Dezvoltarea capacității administrației publice locale s-au stabilit următoarele: dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice moderne de e-guvernare prin introducerea de internet de bandă largă în instituțiile publice și reconfigurarea sistemului de management institutional.

Ca și forme de finanțare în acest demers Primăria Comunei Șura Mică a ales următoarele forme: finanțare locală și din fonduri europene prin programe operaționale.

Acțiunile urmărite în acest demers însumează următoarele acțiuni:
 • Îmbunătățirea managementului administrației locale
 • Profesionalizarea angajaților din administrația publică;
 • Comunicare promptă și transparentă cu cetățenii

Astfel Primăria Comunei Șura Mică a optat pentru colaborarea cu SmartCity Solutions Srl și au ales soluția de management institutional integrat CityManager ca variantă de soluție electronica de e-guvernare locală.

Comuna Șura Mică la începutul anului 2018, se află  în faza de implementare a soluției CityManager, iar în curând funcționarii publici și comunitatea locală vor beneficia de noi facilități privind digitalizarea și modul de lucru și interacțiune a mediului public- cetățeni.

Ca și alte Primării care utilizează deja soluția CityManager, Comuna Șura Mică va avea un sistem de management modern și performant creat pe platforma Microsoft Azure, sigur și transparent.

Angajații instituției publice vor avea ca și beneficii:
 • Eliminarea muncii scriptice și repetitive
 • Acces online oricând si de oriunde cu conexiune la internet la întregul sistem de administrrare intern
 • Integrarea cu site-ul online al instituției și publicarea documentelor de interes public din câteva click-uri
 • Acces instant la noutăți legislative
 • Fluidizarea procedurilor si metodelor de lucru
 • Reducerea erorilor
 • Siguranța documentelor- stocate online
 • O viziune de ansamblu, deci implicit o transparență sporită

Iar datorită reconstrucției site-ului online al Primăriei:  https://comunasuramica.ro/  cetățenii din Șura Mică vor putea interacționa online cu instituția publică și vor avea următoarele posibilități:

 • Depunerea de cereri online și informare în timp real
 • Verificarea stadiului solicitărilor direct pe site-ul Primăriei
 • Semnalarea de probleme online de pe PC, tabletă sau telefonul mobil
 • Achitarea amenzilor online
 • Accesarea informațiilor de interes public

City Manager în Primăria Comunei Șura Mică

Mulțumim Primăriei Șura Mică pentru încrederea acordată!