City Manager in Primăria Iclănzel

Localitatea Iclanzel se află situată pe cursul inferior al râului Lechinta, la 30 km distanță de municipiul Târgu Mureș. Prima atestare a satului Iclănzel datează din anul 1501.

Populația comunei Iclănzel (MS) este de aproximativ 2200 locuitori.

Revitalizarea activităţii comunităţii în arealul condițiilor locale trebuie văzută în cadrul oportunităților regionale și europene care apar,determinate în special de posibilitatea accesării surselor de finanţare pentru proiecte destinate să producă dezvoltare și care să reducă decalajele dintre localităţi. Acest lucru impune o nouăabordare a conceptului de dezvoltare locală şi adoptarea unor metode şi concepte noi, care include o abordare globală şi trecerea la acţiune pe baza unor proiecte elaborate şi convingătoare.

Astfel, se resimte nevoia stringentă de integrare a proiectelor mici, locale, disparate, în proiecte de anvergură, cu efecte multiple la nivelul comunității.

Din punct de vedere administrativ comuna esta alcătuită din 11 sate: Iclănzel, Căpușu de Câmpie, Chisălița, După Deal, Fânațe, Fânațele Căpușului, Ghidașteu, Iclandu Mare, Mădăreșeni, Tăblășeni și Valea Inclandului.

În elaborarea strategiei comunei Iclănzel au fost luate în considerate cele 11 obiective tematice propuse de Strategia Europa 2020. Obiectivele tematice enunțate în cadrul Strategiei Europa 2020 constau în domenii care se doresc a fi dezvoltate și ținte ce se doresc a fi atinse în perioada 2014- 2020, după cum urmează:

 • Cercetare şi inovare
 • Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC)
 • Competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)
 • Trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon
 • Adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionării riscului
 • Protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor
 • Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore
 • Ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă
 • Incluziune social şi combaterea sărăciei
 • Educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii
 • Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă

 

          Astfel, în viziunea de dezvoltare a comunei Iclănzel Primăria își propune ca aceasta să devină  până în anul 2020 o comunitate dinamică și competitivă, în care bunăstarea să fie resimțită de către toți locuitorii săi, iar inițiativele antreprenoriale să fie susținute de către administrația publică locală prin oferirea de servicii publice la standarde europene.

City Manager in Primăria Iclănzel

În acest sens, în anul 2017 Primăria Comunei Iclănzel în colaborare cu un integrator de soluții software din Sibiu au optat pentru soluția CityManager ca modalitate de realizare a doua dintre punctele de dezvoltare conform Strategiei de dezvoltare și anume: utilizarea Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC) și Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.

Principalele beneficii aduse de soluția CityManager sunt:

 • reducerea costurilor operaționale și simplificarea proceselor de muncă
 • controlul în timp real și transparența față de cetățeni
 • actualizarea legislativă permanentă
 • semnalarea problemelor de pe orice dispozitiv de tip smartphone
 • acces în tip real la informații de interes public
 • sistem de management integrat pentru funcționar
 • depunerea documentelor online pe Primaria Online fără a mai fi necesară deplasarea la ghișee

 

În acest moment soluția CityManager se află în faza de implementare și de construcție a noului site al Primăriei- integrat cu acest soft complet de management instituțional.

În curând cetățenii comunei Iclănzel vor avea noi facilități de interacțiune cu Instituția Primăriei, iar funcționarii publici vor beneficia de un program integrat, complet, sigur pentru a le ușura munca de zi cu zi.

Modulele comlete din soluția CityManager vin în sprijinul Funcționarului public si al Primăriei prin setările automate de gestiune, înregistrare, emitere documente, publicare anunțuri/hotărâri și anunțuri online precum și de management intern și control managerial intern performant și transparent.

Ca și concluzie obiectivul strategic Dezvoltarea și modernizarea capacității administrației publice locale s-a realizat prin promovarea unor relații apropiate între administrația locală, comunitate și mediul de afaceri, astfel încât să se obțină o creșterea a calității și eficientizarea serviciilor furnizate cetățenilor.

Transformarea într-o administrație modernă, care să răspundă cu promptitudine cerinţelor cetăţenilor, dar şi mediului privat, este foarte importantă având în vedere rolul vital al autorităţilor locale în procesul dezvoltării comunei.

City Manager in Primăria Iclănzel

comunaiclanzel.ro