CityManager digitalizează Comuna Sadu din județul Sibiu

Sadu, mai demult intitulat Sad (în dialectul săsesc Tsôt, în germană Sodenbach, Zoodt, în maghiară Cód), este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Sibiu, Transilvania, România.

Suprafața totală a Comunei Sadu este de 74 km pătrați.

Comuna Sadu este administrată de un Primar și un Consiliu Local compus din 11 consilieri.

Primăria Sadu a fost înfiinţată şi funcţionează conform legii 215/2001 a Administratiei Publice Locale publicată în  Monitorul  Oficial  nr.204  din  23  aprilie  2001, cu modificările şi  adăugirile  ulterioare.

Conform art.62 din Legea 215/2001 primarul reprezintă unitatea administrativ -teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi  în justiţie. Consiliul Local al comunei Sadu are în componenţă un număr de 11 membrii și este divizat în 3 comisii: Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică, de disciplină; Comisia  de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi  turism și Comisia de activităţi social- culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport.

Prin acțiunile propuse în perioada 2016 –2020, comuna Sadu urmărește contribuția la prioritățile Europei 2020:

· creștere inteligentă– dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;

· creștere durabilă– promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive;

· creștere favorabilă incluziunii– promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, social şi teritorială.

Strategia de dezvoltare locală se axează pe 7 domenii de interes:

 • Infastructură
 • Economie
 • Servicii publice
 • Servicii sociale
 • Protejarea și conservarea patrimoniului construit
 • Administrație inteligentă
 • Mediu

Scopul acestei strategii adoptate pentru perioada 2016-2020 este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi  locuri de muncă implementând măsuri de reabilitare/modernizare, dezvoltarea infrastructurii,  dezvoltarea   diferitelor   forme   de   turism,   dezvoltarea   societăţii  civile şi a serviciilor publice, dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri.

PUNCTELE SLABE enunțate în Strategdia de dezvoltare durabilă a comunei Sadu 2016-2020 sunt:
 • Lipsa unei dezvoltări industriale a IMM-urilor
 • Starea degradată a rețelei de drumuri publice- infrastructura
 • Lipsa sistemului public de canalizare și alimentare cu apă în zonele intravilane
 • Lipsa iluminatului public inteligent în zonele intravilane
 • Servicii medicale de specialitate
 • Lipsa locuințelor sociale
 • Lipsa cadastrului parcelar
 • Relațiile concurențiale la nivel regional
 • Schimbările legislative de la nivel central și birocrația
Principalele obiective strategice ale dezvoltării durabile a Comunei SADU, sunt:
 • Extinderea sistemului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare
 • Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere
 • Dezvoltarea infrastructurii și a activității de agrement
 • Dezvoltarea infrastructurii de iluminat public
 • Dezvoltarea serviciilor publice
 • Atragerea investitorilor
 • Dezvoltarea turismului și a comerului local
 • Dezvoltarea serviciilor sociale
 • Protecția mediului
 • Protejarea și conservarea patrimoniului construit
 • Dezvoltarea capacității administrative- creșterea calității serviciilor publice online
 • Implemenarea de servicii TIC

Ca răspuns la o parte din punctele slabe ale Comunei Sadu și ca modalitate de îndeplinire a obiectivelor strategice privind capacitatea administrativă Primăria Comunei Sadu a optat pentru soluția CityManager– pentru a oferi servicii publice online de calitate către cetățeni, mediul de afaceri și administrația publică și de a eficientiza activitățile interne ale aparatului administrativ prin utilizarea tehnologiei.

Din acest punct de vedere soluția CityManager -implementată în numeroase Primării de comună/oraș, a fost percepută ca modalitate de digitalizare a administrației publice locală și de aliniere la standardele europene privind întărirea capacității administrative.

Beneficiile aduse de TIC în sectorul administrativ sunt numeroase, astfel amintim:
 • Eliminarea muncii scriptice, a registrelor învechite adoptând un mod de lucru modern, digital
 • Reducerea timpilor de lucru prin digitalizare
 • Reducerea cozilor de la ghișee în perioadele aglomerate
 • Posibilitatea cetățenilor de a depune documente online și de a verifica statusul acestora
 • Posibilitatea de a raporta o problemă din spațiul public online, simplu și rapid
 • Posibilitatea de a plăti amenzi online
 • Automatizarea multor proceduri de lucru interne, greoaie și consumatoare de timp
 • Plata taxelor și impozitelor
CityManager aduce transformarea digitală în sectorul public din România.
Deschide CHAT
1
Bună ziua 👋
Vă putem ajuta cu informații?