De ce un sat inteligent?

Considerăm că acest concept de „sate inteligente” este o „fereastră de oportunitate politică” importantă pentru consolidarea zonelor rurale, comunităților, economiilor și mediului în prezent și după 2022.

Merită să profităm de această oportunitate de politică la nivel național, regional și local (PNRR în prezent).

Presupunând că există dorința la nivel local, regional și național de a face satele inteligente „să se întâmple”, întrebarea principală care rămâne atunci este:
Cum? Deși pare să existe un angajament clar de la nivel european de a sprijini „satele inteligente” prin politici viitoare, anul acesta România poate beneficia de fonduri prin PNRR pentru a reduce decalajul rural-urban și de a dezvolta zonele și comunitățile rurale din țară.

În ultimii ani, satele inteligente au început să înflorească, să revitalizeze și să împuternicească comunitățile rurale. Conceptul implică participarea cetățenilor la îmbunătățirea condițiilor lor economice, sociale sau de mediu, cooperarea cu alte comunități, inovarea socială și dezvoltarea strategiilor de sate inteligente.

Tehnologia poate fi implementată într-un mod inteligent, ceea ce înseamnă că este coerentă, durabilă și sinergetică, pentru a îmbunătăți calitatea vieții fiecărui cetățean și a permite oamenilor să se concentreze asupra a ceea ce este esențial pentru familiile lor și pentru autoîmplinirea. Atunci când instrumentele tehnologice inteligente sunt interconectate și în comunicare constantă între ele, noua infrastructură inteligentă rezultată va fi mai mare decât suma părților sale și se va îmbunătăți constant datorită capacității sale de auto-ajustare.

„Zonele rurale sunt țesutul societății noastre și bătăile inimii economiei noastre. Ele sunt o parte esențială a identității noastre și a potențialului nostru economic. Vom prețui și păstra zonele noastre rurale și vom investi în viitorul lor.”
– Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene

Satele inteligente sunt comunități din zonele rurale care folosesc soluții inovatoare pentru a-și îmbunătăți rezistența, construindu-se pe punctele forte și oportunitățile locale.

Smart villages se bazează pe o abordare participativă pentru a dezvolta și implementa strategia lor de a-și îmbunătăți condițiile economice, sociale și/sau de mediu, în special prin mobilizarea soluţiilor oferite de tehnologiile digitale.

Strategiile Smart Village răspund provocărilor și nevoilor teritoriului lor, bazându-se pe acestea punctele forte și atuurile locale.

Strategiile trebuie să determine obiective pe termen scurt, mediu și lung.

Progresul trebuie să fie măsurabil prin indicatori de performanță predefiniți.

Strategiile smart village pot viza, de exemplu următoatele obiective: 

 • de a îmbunătăți accesul la servicii (în diverse domenii precum sănătate, educație sau transport),
 • sporirea oportunităților de afaceri și crearea de locuri de muncă, 
 • dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente și practici agricole,
 • dezvoltarea energiilor regenerabile, 
 • dezvoltarea unei economii circulare, 
 • o mai bună exploatare a resurselor naturale,
 • adaptarea la schimbările climatice,
 • conservarea mediului și a biodiversității,
 • o mai bună valorificare a patrimoniului cultural pentru o mai mare atractivitate turistică etc.

De-a lungul timpului, multe zone rurale au cunoscut o scădere a gamei de servicii disponibile.

Schimbarea structurilor demografice, reducerile de fonduri din sectorul public și impactul schimbărilor climatice pot stimula local comunități să intervină și să umple golul.

Descoperirea și implementarea de noi soluții pentru abordarea locală provocările este, prin urmare, una dintre caracteristicile cheie ale Smart Villages.

Am revenit la CUM se poate implementa un smart village

 1. Prin stabilirea structurilor de bună guvernare și a capacității fiecărei localități
 2. Prin implicarea comunității locale în definirea și implementarea comunității (o comunitate activă)
 3. Strategiile trebuie să fie simple și realizabile- cu plan de acțiune bine definit
 4. Printr-un parteneriat solid cu mediul privat
 5. Prin educarea comunității în utilizarea tehnologiilor inovatoare
 6. Prin promovarea instrumentelor puse la dispoziția comunității (servicii electronice)
 7. Prin digitalizarea fluxului de documente și debiroctatizare
 8. Prin bune practici și colaborare între toți factorii implicați

De ce un sat inteligent?