Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030

Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030

sisteme smart city e-guvernare

Digitalizarea serviciilor publice

Servicii publice-cheie: 100 % online

Servicii de e-sănătate: 100 % din cetățeni au acces la fișele medicale

Identitate digitală: folosirea ID-ului digital de către 80 % din cetățeni

Competențe

Specialiști în TIC: 20 de milioane + convergență de gen

Competențe digitale de bază: minimum 80 % din populație

Transformarea digitală a întreprinderilor

Adoptarea tehnologiei: 75 % din întreprinderile din UE utilizează cloud computing/IA/Big Data

Inovatori: creșterea întreprinderilor în curs de extindere și finanțare pentru dublarea numărului de întreprinderi „unicorni” în UE

Inovatori tardivi: peste 90 % din IMM-uri ating cel puțin un nivel de bază în materie de intensitate digitală

Infrastructuri digitale sigure și durabile

Conectivitate: gigabit pentru toți, 5G pretutindeni

Semiconductori de ultimă generație: dublarea cotei deținute de UE în producția mondială

Date – servicii edge și cloud: 10 000 de noduri de rețea cu un grad ridicat de siguranță și neutre din punct de vedere climatic

Informatică: primul calculator cu accelerație cuantică

Calea către transpunerea în realitate a deceniului digital este propunerea Comisiei de a institui un cadru de guvernanță pentru a se asigura că Europa își atinge obiectivele deceniului digital pentru 2030. Acest cadru de guvernanță se va baza pe un mecanism anual de cooperare care va implica Comisia și statele membre. Comisia va trasa mai întâi traiectoriile UE preconizate pentru fiecare obiectiv împreună cu statele membre, care, la rândul lor, ar urma să propună foi naționale de parcurs pentru atingerea obiectivelor.Mecanismul de cooperare ar include
• un sistem de monitorizare structurat, transparent și comun, bazat pe indicele economiei și societății digitale (DESI), care va permite măsurarea progreselor înregistrate în direcția atingerii fiecăruia dintre obiectivele pentru 2030
• un raport anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital, în care Comisia evaluează progresele înregistrate și formulează recomandări privind acțiunile de întreprins
• foi strategice de parcurs multianuale privind deceniul digital, în care statele membre își prezintă politicile și măsurile adoptate sau planificate pentru a sprijini realizarea obiectivelor pentru 2030
• un cadru structurat pentru a examina și aborda domeniile în care nu se fac progrese suficiente, prin angajamente comune între Comisie și statele membre
• un mecanism de sprijinire a implementării proiectelor multinaționale

transformare digitala institutii publice

Sursă informații: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro
Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030