Deceniul Digital al UE

Programul de politică pentru 2030 privind deceniul digital stabilește un ciclu anual de cooperare pentru a atinge obiectivele și țintele comune. Acest cadru de guvernanță se bazează pe un mecanism anual de cooperare în care sunt implicate Comisia și statele membre.

Mecanismul de cooperare al UE include:

Comisia a elaborat traiectorii la nivelul UE. Traiectoriile de referință arată cum va avansa UE conform tendințelor actuale, iar traiectoriile preconizate arată traiectoria pe care ar trebui să o urmeze progresele anuale pentru a atinge obiectivele până în 2030. Diferența dintre tendințele estimate și calea ideală îi va permite Comisiei să monitorizeze decalajul, și deci eforturile necesare.

Comisia va revizui până în 2026 obiectivele fixate pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice, economice și societale.

Programul de politică privind deceniul digital, cu ținte și obiective concrete pentru 2030, orientează transformarea digitală a Europei:

Deceniul digital al Europei obiectivele pentru 2030 Comisia Europeană

Competențe

Specialiști în TIC: 20 de milioane + convergență de gen
Competențe digitale de bază: minimum 80 % din populație

Transformarea digitală a întreprinderilor

Adoptarea tehnologiei: 75 % din întreprinderile din UE ar urma să utilizeze cloud computing/IA/Big Data
Inovatori: creșterea întreprinderilor în curs de extindere și a finanțării pentru dublarea numărului de întreprinderi „unicorn” în UE
Pentru cei care adoptă tardiv tehnologiile digitale: peste 90 % din IMM-uri ar trebui să atingă cel puțin un nivel de bază în materie de intensitate digitală

Infrastructuri digitale sigure și durabile

Conectivitate: Gigabit pentru toți
Semiconductori de ultimă generație: dublarea cotei deținute de UE în producția mondială
Date – servicii edge și cloud: 10 000 de noduri de rețea cu un grad ridicat de siguranță și neutre din punct de vedere climatic
Informatică: primul calculator cu accelerație cuantică

Digitalizarea serviciilor publice

Servicii publice-cheie: 100 % online
Servicii de e-sănătate: 100 % din cetățeni ar trebui să aibă acces la dosarele lor medicale online
Identitate digitală: 100 % din cetățeni ar trebui să aibă acces la identificare electronică

Sursă informații si acces la raportul complet, aici: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro