Despre eguvernare în România

 • Guvernarea electronică sau e-guvernarea se referă la utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC) și aplicarea acesteia de către guvern pentru furnizarea de informații și servicii publice către cetăţeni.
 • În sens mai larg, e-guvernarea poate fi definită drept utilizarea și aplicarea tehnologiilor informaționale în administrația publică pentru a raționaliza și integra fluxurile de lucru și procesele, a gestiona în mod eficient date și informații, a spori furnizarea de servicii publice, precum și a extinde canalele de comunicare, implicând şi responsablizând, astfel, cetăţenii.
 • Implementarea sistemelor e-guvernare aduce beneficii, pe care le-a estimat chiar Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale: dacă s-ar fi aplicat întocmai strategia digitală în perioada 2014-2020, aceasta ar fi putut contribui la creșterea PIB cu 13%, la creșterea numărului de locuri de muncă cu 11% și la reducerea costurilor administrației cu 12%.
 • Interacţiunea instituţiilor statului cu cetăţenii, prin intermediul mijloacelor electronice, facilitează transferul optim de informaţii dinspre autorităţi spre cetățeni şi viceversa. Accesând mijloacele comunicării online, cetăţenii se pot informa rapid cu privire la noutăţile legislative, îşi pot exprima opiniile privind activitatea administrativă, pot opera plata taxelor datorate, sau pot depune reclamaţii şi petiţii online. Practic, contribuabilii au la dispoziţie toate mijloacele de a-şi exercita drepturile civile fundamentale.
 • Dacă pentru a obține anumite servicii electronice, cetățenii trebuiau să aștepte ore și chiar zile, e-serviciile permit accesarea informațiilor aproape imediat. Un alt avantaj îl reprezintă disponibilitatea acestora, faptul că sunt disponibile oricărei persoane care poate accesa un calculator la orice oră, nu în limitele unui program fix de lucru. Exemple de servicii publice care vor putea accesate online sunt eliberarea cazierului, eliberarea unor autorizații, permise și declarații, diverse plăți online etc.
 • Implementarea pe scară largă a tehnologiilor comunicaționale este o etapă a dezvoltării sistemului administrativ al unei țări. Beneficiile principale ale implementării de diferite sisteme electronice sunt legate de transparență în activitatea curentă și deciziile luate la nivel înalt, anti-corupție dar și interactivitate.
 • În țările care au început în urmă cu mai mulți ani modernizarea tehnologică și implementarea tehnologiilor digitale în oferirea serviciilor publice a reconstruit percepția asupra guvernării. Cetățenii se pot implica activ în procesul de administrație.
 • E-Guvernarea este esenţială pentru eliminarea sau simplificarea procedurilor birocratice, pentru îmbunătăţirea accesului la informaţii, pentru reducerea cheltuielilor publice, pentru combaterea
  corupţiei și pentru întărirea capacităţii administrative a instituţiilor publice.
 • Guvernarea electronică reprezintă „oferirea de către stat, pe baza banilor publici, către beneficiari a unora dintre serviciile sale publice şi sub formă electronică, adică prin folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi, în special a internetului”.
 • Prima iniţiativă din domeniul guvernării electronice s-a produs în anul 2002 odată cu lansarea sistemului eProcurement, prin care se urmărea îmbunătăţirea transparenţei şi controlului achiziţiilor publice, însă lansarea portalului privitor la societatea informaţională s-a produs numai în anul 2003 şi se oferea acces la toate informaţiile instituţiilor centrale şi locale, se permitea descărcarea formularelor utilizate de diferite instituţii publice şi exista posibilitatea completării anumitor formulare prin intermediul internetului (Comisia Europeană).
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a lansat în anul 2006 un sistem online de plată a taxelor şi a altor obligaţii financiare, un sistem rapid, transparent, eficient şi sigur, în anul 2007 fiind adoptată Ordonanţa de Urgenţă nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, aflată sub egida Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu atribuţii specifice în domeniul guvernării electronice.
 • În anul 2008, ASSI publică prima strategie privind e-Guvernarea în România definindu-şi obiectivele prin creşterea confortului persoanelor şi îmbunătăţirea performanţei instituţiilor publice, în sprijinul acesteia înfiinţându-se Centrul de Studii Avansate pentru Serviciile Electronice (e-CAESAR), asociaţie non-profit ale cărei obiective principale constau în cercetarea şi dezvoltarea în domeniul interoperabilităţii, arhitecturilor eficiente şi sigure de e-Guvernare orientate spre servicii, infrastructuri şi sisteme.
 • ASSI a iniţiat în anul 2009 un proiect numit „Platforma pentru integrarea serviciilor de e-Guvernare în sistemul electronic naţional (SEN)”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, al cărui obiectiv principal a fost îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate în mod electronic de către administraţia publică centrală şi introducerea Punctului de Contact Unic electronic.
 • În anul 2010, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale împreună cu Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională iniţiază un Program Naţional de Supercomputing prin intermediul căruia se puteau îmbunătăţi sistemele informatice ale instituţiilor publice şi implicit aveau un efect de modernizare a serviciilor oferite cetăţenilor.
 • E-Guvernarea reprezintă o etapă esenţială a reformei administraţiei publice, a modernizării acesteia şi presupune un proces de informatizare a sectorului public al cărui  scop este facilitarea interacţiunii dintre instituţiile publice şi cetăţeni prin intermediul aplicaţiilor bazate pe tehnologia informaţiei.

ADR- Autoritatea pentru digitalizarea României

 • În calitate de furnizor de servicii, ADR va dezvolta și implementa sisteme de informații necesare transformării digitale a României.
 • Astfel de sisteme includ autentificarea electronică, interoperabilitatea infrastructurii de informații publice, certificarea autenticității și protecția datelor.
 • Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 prevede că ADR va dezvolta următoarele sisteme publice:
 • (i) sistemul de e-guvernare;
 • (ii) sistemul național de plată a impozitelor online;
 • (iii) sistemul electronic național de achiziții publice;
 • (iv) sisteme de informații pentru eliberarea electronică a autorizațiilor electronice pentru transportul internațional de mărfuri și pentru alocarea electronică a rutelor naționale din programele de transport;
 • (v) singurul sistem electronic de punct de contact; 
 • (vi) un CLOUD guvernamental.