Dezvoltarea serviciilor publice electronice

Dezvoltarea serviciilor publice electronice aferente evenimentelor de viață care se adresează cetățenilor și mediului de afaceri până la finalul anului 2030 la gradul minim 4 de sofisticare digitală.

Strategia privind Agenda Digitală pentru România 2020 și-a stabilit drept indicator principal ca până în 2030 toate evenimentele de viață tratate în cadrul acesteia să ajungă la nivelul 4 de sofisticare digitală.

Nivelul 5 de sofisticare se manifestă, de fapt, prin respectarea principiului „doar o singură dată”, exemplul folosit în literatura de specialitate fiind al formularelor care se pre-completează automat cu date care sunt preluate din registrele altor autorități sau instituții publice (cum ar fi cazul în care solicitantul introduce doar codul numeric personal iar cererea sa se va completa automat cu date privind adresa, persoanele aflate în întreținere, diplome de studii superioare obținute, etc).

O altă manifestare importantă a nivelului 5 este aceea în care serviciul public respectiv este prestat proactiv (de exemplu, eliberarea certificatelor de naștere se realizează automat de către instituția sau autoritatea publică respectivă în baza notificărilor referitoare la nașterile înregistrate, transmise tot în mod digital de unitățile medicale către autorităție sau instituțiile publice abilitate să elibereze certificate de naștere – și acestea cu o formă cel puțin digitală).

Proceduri administrative conform Regulamentului (UE) nr. 2018/1724/servicii publice la nivelul minim 4 de sofisticare digitală până la finalul anului 2023

 • Solicitarea dovezii înregistrării nașterii
 • Solicitarea dovezii de reședință
 • Solicitarea finanțării studiilor în învățământul superior, cum ar fi granturile de studiu și împrumuturile acordate de un organism public sau o instituție publică
 • Depunerea unei cereri inițiale de acces în instituții publice de învățământ superior
 • Solicitarea recunoașterii academice a diplomelor, a certificatelor sau a altor dovezi ale studiilor sau cursurilor
 • Cerere de stabilire a legislației aplicabile în conformitate cu titlul II din Regulamentul (CE) nr. 883/ 2004
 • Notificarea modificărilor privind circumstanțele personale sau profesionale ale persoanei care primește prestații de securitate socială, relevante pentru prestațiile respective
 • Cerere pentru acordarea unui card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS)
 • Depunerea unei declarații privind impozitul pe venit
 • Înregistrarea unei modificări a adresei
 • Înmatricularea unui autovehicul care provine dintr- un stat membru al UE sau care a fost deja înmatriculat într-un stat membru al UE prin proceduri standard
 • Obținerea de autocolante pentru utilizarea infrastructurilor rutiere naționale: tarife în funcție de durată timp (viniete), taxe în funcție de distanța parcursă (taxe de trecere) emise de un organism sau o instituție publică
 • Obținerea unui autocolant pentru emisii, eliberat de un organism sau o instituție publică
 •  Solicitarea pensiei și a prestațiilor de prepensionare din sistemele obligatorii
 • Solicitarea de informații privind datele legate de sistemele obligatorii de pensii
 • Înregistrarea unui angajator (a unei persoane fizice) în sistemele obligatorii de pensii și de asigurare
 • Înregistrarea angajaților în sistemele obligatorii de pensii și de asigurare
 • Depunerea unei declarații privind impozitul pe societăți
 • Plata contribuțiilor sociale pentru angajați

Referitor la procedurile administrative enumerate îmai sus, acestea sunt acoperite parțial de evenimentele de viață stabilite în SNADR 2020.

În acest sens, pentru serviciile publice asociate evenimentelor de viață din SNADR 2020 care se regăsesc printre procedurile administrative ale Regulamentului european se va aplica obligația digitalizării până la nivelul 4 minim de sofisticare digitală până la finalul anului 2023.

Dezvoltarea serviciilor publice electronice

Text preluat din Propunerea de politica publica in domeniul e-guvernarii.

Descarca propunerea de politica publica AICI.