Digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural – DigiRural

Scopul apelului este de a constitui un portofoliu de proiecte de digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural al Regiunii Nord-Vest și de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada de programare 2021-2027.

Solicitanți eligibili: Unitățile Administrativ-Teritoriale3 din mediu rural al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest

Activități eligibile: Propunerile de proiecte pot conţine investiții în software, platforme digitale pentru implementarea conceptului de e-guvernare pentru cetățeni, digitalizarea serviciilor publice locale, precum și asigurarea securității cibernetice, a interoperabilității pentru serviciile publice, care au un impact real asupra comunității, și sunt adaptate nevoilor locale:

  • Platforme de servicii publice digitale, sisteme pentru înregistrare și emitere documente, centre de date și monitorizare în timp real a stării uat-ului corelate cu datele geospațiale, plata online a taxelor și impozitelor, sisteme de programări online, open data, aplicații de tipul funcționar public virtual, puncte de contact ale primăriilor în teritoriu, puncte de plată a taxelor și impozitelor, etc.
  • Proiect de tip gis, emiterea certificatului de urbanism în format digital, gestionarea contractelor încheiate între instituţiile publice şi persoanele fizice sau juridice, emiterea autorizațiilor online, hărți virtuale;
  • Securitate – sisteme de monitorizare și siguranță a spațiului public, sisteme inteligente de gestiune a rețelelor edilitare (ex: încălzire, iluminare, prevenirea incendiilor), centre pentru monitorizarea situației orașului în timp real, etc.
  • Platforme de comunicare cu cetățenii și formare de inițiative comunitare, centre de inovare și imaginație civică, platforme pentru implicare civică și voluntariat, raportare de probleme, dezvoltarea de aplicații și platforme pentru optimizarea interacțiunii cetățenilor cu localitatea, inclusiv pentru facilitatea accesului comunităților din zonele adiacente, etc.
  • Școala inteligentă – dotarea școlilor locale cu echipamente: tablete, proiectoare, calculatoare, interconectarea claselor de biblioteci, experiențe de învățare interactive, softuri, table inteligente și implementarea unor soluții informatice, catalog electronic, platformă care asigură interacțiunea dintre profesorii, elevii și părinții, etc.
  • Transport școlar inteligent – digitalizarea transportului școlar; – Educație digitală – trecerea înspre o educație digitală: materiale didactice digitale, îmbunătățirea curriculei și adaptarea la stilul individual de învățare, relația părinte-profesor, inovarea în predare, etc. – Soluții digitale de screening și monitorizare pentru persoane din grupuri vulnerabile, etc. – Grija pentru populația vârstnică – sisteme de alarmă pentru cazuri de urgență, etc.

Restul activităților eligibile pot fi consultate în ghidul solicitantului: https://www.nord-vest.ro/apeluri-de-preselectie/ 

Obiectivul prezentului apel este organizarea unui cadru deschis de identificare a 30 UAT-uri rurale din Regiunea Nord-Vest, care vor depune proiecte de investiții în cadrul viitoarelor apeluri necompetitive din cadrul Programului Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 2. O regiune cu localități Smart, sub Obiectivul de Politică 1. O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, Obiectivul Specific a(ii): Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.

Propunerile de proiecte pot fi depuse în perioada în perioada 01.10.2021 – 31.10.2021.

Digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural – DigiRural (Zona N-V)

Echipa CityManager vine în întâmpinarea administrațiilor publice locale din mediul rural cu suport și soluții complete pentru acest Proiect DigiRural. Ne puteți contacta pe email cu solicitări la adresa contact@citymanager.online

ATENTIE! Apelul se adreseaza institutiilor din zona N-V a României!

Digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural – DigiRural (Zona N-V)

DigiRural Nord Vest