Dosarul cu șină sau fără devine istorie din 4 iulie 2023

Legea debirocratizării administraţiei publice, care prevede eliminarea dosarului cu şină şi copiile după documente emise de instituţii ale statului român, a intrat, marţi  4 iulie 2023, în vigoare.

Începând din 4 iulie, instituțiile publice, centrale sau locale, dar și persoanele juridice cu statut de utilitate publică, nu mai au voie să ceară dosar, fie el cu sau fără șină, și nici vreo taxă de dosar.

Este vorba despre Legea 9 din 4 ianuarie 2023, care a intrat în vigoare de la 4 iulie 2023.

LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, mai jos o parte din prevederi:
  • ”Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, nu pot solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, dosare, dosare cu șină, precum și niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie.

  • (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la concursurile pentru ocuparea unei funcții publice, precum și în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la procedurile de achiziții publice.

  • (3) Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, nu pot percepe taxe suplimentare pentru acoperirea costurilor articolelor sau obiectelor prevăzute la alin. (1).”

  • toate instituţiile care prestează servicii publice sunt obligate să aibă pe site cererile în format electronic şi să asigure copii xerox gratuit în sediul instituţiei, în cazul în care se solicită copii de documente.

Beneficiile debirocratizării:

  1. Eficiență crescută: Eliminarea birocrației inutile duce la o eficiență sporită în funcționarea instituțiilor publice și proceselor administrative. Procedurile și regulamentele complexe pot fi simplificate, accelerând luarea deciziilor și rezolvarea problemelor.
  2. Reducerea costurilor: Birocrația excesivă adaugă costuri semnificative la nivelul guvernului, precum cheltuieli cu personalul, hârtie, echipamente și infrastructură. Debirocratizarea poate reduce aceste costuri prin optimizarea proceselor și eliminarea cerințelor nejustificate.
  3. Stimularea inovației: O administrație publică mai simplificată și flexibilă oferă un mediu propice pentru inovație și dezvoltare. Eliminarea obstacolelor birocratice permite o mai mare libertate pentru implementarea și testarea ideilor noi.
  4. Creșterea încrederii și satisfacției cetățenilor: Debirocratizarea poate conduce la o mai mare satisfacție a cetățenilor prin simplificarea interacțiunii cu instituțiile publice și reducerea frustrărilor cauzate de birocrație sau cozile la ghișee. Procesele administrative mai eficiente și transparente pot consolida încrederea cetățenilor în guvern, precum și simplifica modul de interactiune dibtre administrație și comunitatea deservită.
  5. Promovarea transparenței: Debirocratizarea poate contribui la creșterea transparenței în procesele guvernamentale. Prin eliminarea cerințelor birocratice excesive, se poate facilita accesul cetățenilor și al mediului de afaceri la informațiile și deciziile administrative.

Intrarea în vigoare a Legii 9 a durat șase luni de la promulgarea ei, dar se menționează faptul că, instituțiile publice vor mai avea o perioadă de acomodare și de implementare a noilor reglementări, de 30 de zile.

Legea integrală poate fi accesată aici : Lege 9 din 2023

Dosarul cu șină sau fără devine istorie din 4 iulie 2023

Ne bucură faptul că s-a mai făcut un pas înainte în procesul de debirocratizare a sistemului administrativ publice, de simplificare și transparentizare a depunerii și solicitării de documente în raport cu instituțiile statului. Echipele CityManager și TNT Computers rămân alături de clienții și partenerii din sectorul public în drumul spre transformarea digitală și #smartcity.

Platforma smart #CityManager oferă instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a Legii 9 din 4 iulie 2023.

Solicită detalii: contact@citymanager.online