Echipa CityManager participă la Adunarea generală AcoR

Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară

Echipa CityManager a participat la Adunarea generală AcoR din februarie 2020

În perioada 16-19 februarie 2020, în București, la Rin Grand Hotel, are loc Adunarea generală AcoR, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară pe semestrul I/2020.

Asociația organizează anual sesiunea ordinară a Adunării generale, la care participă peste 500 dintre comunele membre, precum și membri ai Guvernului României. A.Co.R. organizează, în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), precum și cu firme private de instruire, cursuri pentru formarea aleșilor locali și a funcționarilor publici de la nivelul comunelor.

Dintre obiectivele enumerate în statutul Asociației, putem aminti:
 • armonizarea intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale echilibrate a acestora;
 • promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în oricare dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional;
 • crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și organizarea unor corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor comunelor;
 • organizarea unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a aleșilor locali, a funcționarilor publici, precum și a personalului contractual din administrația publică locală a comunelor membre;
 • organizarea, la nivelul filialei județene, în baza unui acord de cooperare, de activități stabilite prin lege ca atribuții ale autorităților administrației publice locale în diverse domenii
Dintre subiectele dezbătute în cadrul evenimentului care are loc în această săptămână, amintim:
 • Raportului de activitate a Asociației Comunelor din România în anul 2019
 • Planului anual de achiziții publice pe anul 2020
 • Prezentarea și analiza problemelor cu care se confruntă comunele din România și, implicit, autoritățile administrației publice locale ale acestora, în prezența reprezentanților autorităților publice centrale.
 • Sesiunea oficială a celei de-a XXIII-a sesiuni ordinare a Adunării generale – „Satul românesc, parte integrantă a ruralului european”
 • DEZBATERE „Satul românesc, parte integrantă a ruralului european” Întâlnirea oficială a reprezentanților Asociației Comunelor din România cu Excelența Sa, domnul Klaus-Werner IOHANNIS – președintele României, sub al cărui Înalt Patronaj se desfășoară lucrările celei de-a XXIII-a sesiuni ordinare a Adunării generale a Asociației Comunelor din România
 • Monitorul Oficial Local în format electronic – pasul către standardizarea și gestionarea informatizată REALĂ a actului administrativ, în condițiile legii.
 • Organizarea și funcționarea Comitetului pentru finanțe publice locale – organism cu rol consultativ în procesul de elaborare a unor reglementări cu caracter financiar, care privesc în mod direct bugetele locale și de stabilire a sumelor pentru echilibrare ce se alocă anual de la bugetul de stat pentru bugetele locale.

*O parte din echipa #CityManager va participa la eveniment în calitate de #PARTENER al evenimentului , cu scopul de promova și susține rolul transformării digitale în dezvoltarea administrației publice locale din România. Colegii noștri vor fi prezenți în Zona Târgului expozițional cu un stand unde puteți descoperi o soluție de e-guvernare completă și funcțională, implementată în peste 200 de instituții publice din România CITYMANAGER.

Echipa CityManager participă la Adunarea generală AcoR

Misiunea #CityManager se suprapune misiunii AcoR de a realiza o uniune mai strânsă între comunele din România promovând idealurile şi principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale, de a dezvolta servicii publice online, de a simplifica munca de zi cu zi a funcționarilor publici , de a susține transparența cheltuirii bugetului public, de a moderniza și uniformiza modul de lucru și modul de interacțiune dintre sectorul public, privat și cetățean prin tehnologie!
Valorile AcoR
 • Aproape de oameni şi împreună cu oamenii la rezolvarea treburilor publice locale.
 • Capacitatea de dezvoltare a unui parteneriat durabil cu celelalte structuri asociative ale administraţiei publice locale în vederea promovării a ceea ce ne este comun, fără să renunţăm la ceea ce ne diferenţiază, astfel încât să atingem standardele de dezvoltare impuse de integrarea europeană.
 • Oferirea posibilităţii pentru fiecare comună din cadrul asociaţiei noastre de a-şi construi şi afirma identitatea locală în spaţiul naţional, european şi nu numai.
 • Responsabilitatea şi unitatea în diversitate.

Echipa CityManager participă la Adunarea generală AcoR. Imagini mai jos.

Echipa CityManager participă la Adunarea generală AcoR (Asociația Comunelor din România) citymanager partener klausjohannis acor adunare generalaEchipa CityManager participă la Adunarea generală AcoR (Asociația Comunelor din România) Echipa CityManager participă la Adunarea generală AcoR (Asociația Comunelor din România) Echipa CityManager participă la Adunarea generală AcoR (Asociația Comunelor din România)