• Cetatenii pot solicita si primi Online Documente fara sa mai fie nevoiti sa se deplaseze la sediul Institutiei Publice, scutind astfel timp si bani;

Fiecare formular trimis online de catre cetateni pe site-ul Institutiei va ajunge direct la compartimentul abilitat in vederea solutionarii fara interventia functionarului public si isi va da automat numar de inregistrare;

Exemple de formulare ce se pot depune si primi Online:

 • Compartiment Urbanism
 • Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism – persoane fizice/juridice;
 • Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare;
 • Declaratii privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire;
 • Cerere pentru atestarea existentei/demolarii pentru constructii;
 • Cerere pentru eliberarea adeverinta nomenclator stradal;
 • Comunicare privind inceperea/ incheierea executiei lucrarilor;

 

 • Comartiment Agricol si Patrimoniu

 

 • Cerere tip pentru eliberarea adeverintelor pentru ajutorul de incalzire;
 • Cerere pentru afisare oferta de vanzare a terenului persoane fizice/juridice;
 • Oferta de vanzare teren extravilan persoane fizice/juridice;
 • Adeverinta eliberare C.I;
 • Adeverinta radiere autovehicul;
 • Adeverinta venituri suplimentare în vederea obtinerii bursei;
 • Declaratie pe propria raspundere privind detinerea de bunuri;

 

 • Compartiment Impozite si Taxe Locale

 

 • Stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice/ juridice;
 • Scoaterea din evidenta fiscala cladiri/teren;
 • Stabilirea inpozitului/taxei pe teren persoane fizice/ juridice;
 • Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport ;
 • Scoaterea din evidenta fiscala a mijloacelor de transport – persoane fizice/juridice;
 • Cerere eliberare certificate de atestare fiscala – persoane fizice/ juridice;
 • Cerere transfer dosar auto;
 • Decizie de impunere;

 

 • Compartiment Asistenta sociala

 

 • Cerere denumire curator special pentru bolnav psihic;
 • Numire de curator special pentru minori;
 • Intocmire de achete sociale ;
 • Cerere pentru Ancheta sociala pt. incadrare in gradul de handicap persoane adulte;
 • Cerere pentru efectuarea anchetei sociale in vederea acordarii indemnizatiei de insotitor

 

 • Cetatenii isi pot elibera automat, la orice ora, fara sa mai fie nevoie de interventia functionarului public:

 

 • Adeverinte din Registrul Agricol (semnate si stampilate);
 • Cerificatul fiscal (semnat si stampilat);

 

 • Cetatenii isi pot verifica Online statusul documentului depus, fie ca acesta a fost depus fizic la sediul Institutiei, fie Online pe site-ul Institutiei, fie prin aplicatia mobila.

 

Deschide CHAT
1
Bună ziua 👋
Vă putem ajuta cu informații?