SMART CITY FOR SMART COMMUNITIES

Ghid smart city

Ghid smart city România

Sursa: https://www.comunicatii.gov.ro/mcsi-a-lansat-ghidul-smart-city-pentru-romania/

Comisia Europeană – Digital Single Market, reprezintă „smart city” ca pe o comunitate în care rețelele și serviciile tradiționale devin mai eficiente prin utilizarea tehnologiilor digitale și de telecomunicații, în beneficiul cetățenilor și mediului de afaceri. O altă definiție comună spune că „un oraș Smart, este cel care integrează tehnologiile informației și comunicațiilor pentru utilizarea eficientă a resurselor și infrastructurilor în scopul asigurării necesităților cetățenilor săi.

Motto:
„Smart city for smart communities”. Acesta sintetizează viziunea MCSI cu privire la utilizarea tehnologiilor „smart” în viața comunităților umane în scopul dezvoltării durabile a acestora din urmă în armonie cu natura și mediul înconjurător.

Tehnologii „smart”: reprezintă produse, echipamente sau componente ce conțin unități de procesare a datelor, senzori, sunt programabile și au capabilități de conectare la Internet sau alte rețele de date, fiind utilizate în scopul culegerii de date din mediul înconjurător, îndeplinirii de comenzi primite, transmiterii și recepției de date și interacțiunii cu omul sau cu alte sisteme sau echipamente.

Domenii de aplicare identificate de MCSI

  • infrastructură și comunicații electronice (telecomunicații, energia electrică, apa și apa menajeră, transportul)
  • energia verde și mediul (casa inteligentă, energia)
  • siguranța publică
  • e-sănătate (telemedicină, servicii medicale)
  • educație și turism
  • administrație inteligentă (eguvernare)
  • afaceri locale inteligente
Catalogul serviciilor „smart” în administrația publică

Nevoia acestui ghid propus de MCSI a apărut în urma constatării nivelului redus de interes care este acordat în România tehnologiilor „smart” și conceptului „smart city”, în comparație cu interesul care le este acordat în celelalte state membre, sau la nivel global în statele dezvoltate. Pentru o mai bună popularizare a informațiilor privind conceptul și tehnologiile, precum și pentru o mai bună cunoaștere a exemplelor de implementări, MCSI propune realizarea unui catalog al instituțiilor ce au implementat servicii „smart” în România. Catalogul va conține informații despre instituție, despre comunitate/ localitate, funcționalități oferite utilizatorilor, modul de utilizare etc.

Interoperabilitate electronică

Interconectarea echipamentelor și schimbul de date cu mediul înconjurător, alte echipamente și utilizatori umani reprezintă unul din fundamentele tehnologiilor „smart”. Dintre acestea, interoperabilitatea electronică tratează, în contextul prezentului ghid, schimbul de date între echipamente „smart” și/sau cu sisteme informatice complexe. Interoperabilitatea electronică reprezintă astfel o cerință de bază pentru ca un serviciu „smart” să existe și să funcționeze. Fără interoperabilitate nu se poate discuta de servicii „smart”, nu se poate discuta de sisteme complexe și schimburi de date în format electronic.

Securitate cibernetică

Securitatea cibernetică reprezintă un deziderat de maximă importanță privitor la orice sistem informatic. Atunci când sunt analizate servicii „smart” aparținând unor autorități publice, ce tratează date privind infrastructuri sau servicii de bază pentru comunitățile umane, este necesară asigurarea unui nivel suplimentar de securitate cibernetică.

Detalii complete GHID AICI

Ghid smart city

 

Deschide CHAT
1
Bună ziua 👋
Vă putem ajuta cu informații?