Modulul GIS- permite culegrea, gestionarea și analiza datelor

Dezvoltarea permanentă a soluției #CityManager a ajuns în punctul de integrare cu soluții complexe care permit culegerea, gestionare, schimbul de date și analize detaliate pentru o administrație publică complet digitalizată și automatizată.

Oferim aplicația GIS ca un modul interconectat bidirecțional cu următoarele aplicații software- incluse în pachetul GOLD CityManager:

 • Patrimoniu/ Mijloace  fixe
 • Taxe și impozite
 • Registrul AGricol
 • Urbanism

Această integrare permite realizarea de confruntări date TAXE- Registrul Agricol-GIS.

Dintr-un singur CLICK pe un teren, clădire sau alt bun (drum, stație, autobuz, loc parcare etc) se pot afla informații din toaate aplicațiile existente, ca:

 • Cine este proprietarul terenului?
 • Au proprietarii datorii la bugetul local?
 • Ce au declarat contribuabilii la taxe și impozite sau la Registrul Agricol?
 • Din ce an este construcția respectivă?
 • Ce este cultivat pe teren?
 • Câți oameni locuiesc în Gospodăria selectată?
 • Când s-a făcut notarea în CF?
 • Când s-a obținut autorizația de construire?
 • și multe alte informații care ușurează munca funcționarului public și oferă o imagine de ansamblă și unitară

Dintre serviciile oferite la achiziția aplicației GIS și integrarea cu soluția #CityManager, menționăm:

 • Ortofotoplan scara 1 500- Imagini aerofotografiate mozaicate ortorectificate în sistem naţional de coordonate Stereo 1970 cu o precizie de 5 cm/pixel
 • Măsurători topografice- de specialitate realizate la nivel de tramă stradală care reflectă cu precizie centimetrică poziţia spaţială a tuturor elementelor din teren (inclusiv stâlpi, capace ale căminelor de vizitare, limite de proprietăţi spaţii verzi, ax drum, traseu reţele edilitare etc.
 • Cartare reţele edilitare- ( canal, electric, gaz) ce presupune preluarea tuturor informaţiilor vizibile precum traseu reţea serie contor, adâncime cămin vizitare, detalii elemente reţea adâncime conducte etc.
 • Hartă GIS- Plan vectorial ale carui geometrii au asociate atribute textuale pe bază de relaţionare geospaţială (de exemplu imobilul deţine informaţii textuale despre număr poştal proprietar, suprafaţă număr construcţii etc.
 • Integrare date existente- Preluarea şi integrarea datelor beneficiarului în planul vector realizat în urma măsurătorilor topografice, respectiv cartare reţele edilitare şi atribuirea de informaţii la nivel de GIS.
 • Rapoarte şi hărţi tematice- Realizarea de rapoarte şi hărţi tematice conform necesităţilor prezentate de beneficiar pe baza hărţii GIS realizate (de exemplu raport al kilometrilor şi suprafeţelor străzilor neasfaltate hartă tematică cu zonele acoperite de iluminatul public sau/ şi hartă şi raport tematic al imobilelor neracordate la alimentarea cu apă/canalizare)
 • Instalare şi instruire- Se pot integra toate serviciile mai sus menţionate într-o Soluţie Geospaţială ce va fi instalată la sediul beneficiarului, oferindu-se o perioadă de 2 zile de instruire a personalului.

Fluxul tehnologic include

Ortofotoplan
Masuratori topografice
Cartare retele edilitare
Harta GIS
Integrarea datelor existente in harta GIS
Rapoarte si harti tematice

Pentru informații detaliate vă invităm să ne contactați pe email la adresa contact@citymanager.online

 

 

 

Deschide CHAT
1
Bună ziua 👋
Vă putem ajuta cu informații?