Grad sofisticare servicii electronice

Complexitatea serviciilor electronice este clasificată în 5 stadii care arată măsura crescând în care serviciul este oferit sub formă electronică, de la scriptic la complet digital/online. Stadiul final (4) este cel mai dorit. Fiecare stadiu al serviciilor electronice oferă gradual noi funcționalități.

Serviciile electronice sunt extrem de variate, atât în ceea ce priveşte modul în care se prezintă beneficiarilor (ce şi cum oferă) cât şi în ceea ce priveşte modul de implementare (realizarea în birouri).

Iată, pe scurt, caracteristicile principale ale celor cinci stadii în care se poate afla oferta unui serviciu electronic către beneficiarii săi:

Stadiul 0. Reprezintă serviciul tradiţional, informatizat sau nu, bazat pe hârtie şi pe prezenţa fizică a beneficiarului la ghişeu, adică fără prezenţă pe Internet, sau cu o prezenţă care nu se încadrează în niciunul din stadiile următoare (1-4). Această eventuală prezenţă pe Internet reprezintă de exemplu un site cu informaţii generale, nespecifice serviciului.

Stadiul 1. Serviciul dispune de un site pe Internet care furnizează informaţii despre serviciu – indică cum trebuie începută procedura de obţinere a serviciului, şi cum se va desfăşura aceasta.

Stadiul 2. Serviciul oferă posibilitatea descărcării unui formular, care este apoi tipărit pe hârtie, completat de mână şi expediat prin poştă/fax, sau dus personal la ghişeu, şi va determina începerea procedurilor serviciului.

Stadiul 3. Serviciul oferă posibilitatea completării unui formular electronic direct pe calculator, fiind apoi expediat electronic către serviciu, formularul având scopul de a începe procedurile serviciului.

Stadiul 4. Serviciul oferă posibilitatea realizării în întregime a serviciului pe cale electronică, ne mai fiind cerută nicio altă procedură din partea beneficiarului solicitant.

*Soluția CityManager oferă factorilor implicați (funcționari publici și cetățeni, PF, PJ) instrumente complet digitale care ușurează proceduri de lucru și fluxul de comunicare dintre părțile implicate. În acest sens putem afirma că în urma dezvoltărilor integrate și permanente ale soluției CityManager – am ajus la stadiul 4 de complexitate al serviciilor electronice posibile prin intemrediul soluției.

Pe scurt, cele 4 stadii electronice ale unui serviciu electronic ar putea fi rezumate astfel:

Stadiul 1 – informare asupra serviciului;

Stadiul 2 – interacţiune unidirecţională; descărcare formulare;

Stadiul 3 – interacţiune bidirecţională; procesare formulare (şi autentificare),

Stadiul 4 – tranzacţie: procesare completă (şi plăţi).

Obiectivul final al guvernării electronice este integrarea serviciilor electronice, şi integrarea lor cu birourile, în particular cu cele tradiţionale ale căror sisteme informatice sunt vechi şi foarte vechi. Integrarea presupune combinarea mai multor entităţi – servicii, birouri – pentru a forma o entitate văzută ca nouă, distinctă de elementele ei componente. Integrarea presupune interoperabilitatea.

O altă componentă a mărimii complexităţii este gradul de informatizare a birourilor ce produc serviciile, adică gradul de automatizare a procedurilor lor interne.

Aici se pot distinge trei nivele de automatizare a birourilor:

a) Intervenţie umană atât la intrarea de date cât şi la ieşirea de date. Interacţiunea dintre beneficiar şi birou este doar parţial informatizată astfel că şi introducerea de date de către beneficiar către birou, şi transmiterea datelor rezultat de la birou la beneficiar, se face cu intervenţia unui operator uman (funcţionar public, operator, personal de specialitate, etc). Acesta, de exemplu, trebuie să citească un mesaj de poştă electronică sau un formular în format .pdf, provenite de la beneficiar, să verifice datele, şi să le introducă prin tastatură în aplicaţia specifică. Rezultatul produs de procedurile interne trebuie apoi, de exemplu, înregistrat manual într-o altă aplicaţie înainte de a ajunge la beneficiar, sau trebuie pus la poştă.

b) Intrarea de date este automată iar intervenţia umană are loc numai la ieşirea datelor din birou. Formularele electronice ale beneficiarilor pot intra direct într-o bază de date a aplicaţiei specifice din procedurile interne ale birourilor, dar verificarea unor date, de exemplu, şi iniţierea producerii rezultatului necesită intervenţie umană.

c) Automatizare completă, intervenţia umană fiind necesară numai în cazurile de excepţii. Introducerea datelor, verificarea lor, şi producerea şi livrarea rezultatului serviciului către beneficiar sunt complet automatizate, fiind realizate printr-o succesiune de aplicaţii care nu necesită intervenţie umană, aceasta fiind eventual necesară numai în cazuri de excepţie (erori, situaţii excepţionale, etc.).

Grad sofisticare servicii electronice