Lopadea Nouă se alătură comunității smart village prin CityManager

Lopadea Nouă se alătură comunității smart village prin CityManager

Lopadea Nouă  este o comună în județul Alba, Transilvania, România, formată din satele Asinip, Băgău, Beța, Cicârd, Ciuguzel, Lopadea Nouă (reședința), Ocnișoara și Odverem.

Comuna Lopadea Nouă este administrată de un primar și un consiliu local compus din 11 consilieri.

Grupul de Acțiune  Locală Pe Mureș și Târnave

Grupul de Actiune Locală Pe Mureș și pe Târnave s-a constituit în anul 2010.  Inițial a avut un număr de 28 de membri fondatori.
Parteneriatul este alcătuit din reprezentanți ai autorităților publice locale.

Conform analizei SWOT a teritoriului parte din GAL Pe Mureș și Târnave, se constată:

PUNCTE TARI

 • Teritoriul GAL omogen din punct de vedere economic,social,demografic,cultural;
 • poziţionare geografică avantajoasă, în centrul ţării;
 • Infrastructura de drumuri buna putandu-se ajunge usor dintr-o comuna in alta sau intre satele aceleiasi comune;
 • Retea de apa curenta ,electricitate, gaz metan in majoritatea comunelor din GAL;
 • Existenta in imediata vecinatate a Teritoriului GAL a unor orase importante:Blaj,Tarnaveni,Aiud,Ocna Mures,Turda,Ludus,Alba Iulia;
 • Forme de relief diverse: ape,lunci,dealuri impadurite,pasuni;
 • posibilităţi de acces din şi spre toate regiunile ţării,
 • existenţa terenurilor disponibile pentru investiţii;
 •  patrimoniu cultural si istoric bogat care poate favoriva dezvoltarea sectoarelor economice;
 •  suprafeţe agricole importante cu potential de dezvoltare agriculturii;
 • Deschiderea primariilor localitatilor GALu-lui spre asociere si dezvoltare de actiuni comune in vederea dezvoltarii teritoriului;
 • Administratii publice dinamice;
 • Implicare si colaborare intre APL si sfera civila;
 •  Prezenta ONG-urilor in spatiul rural

PUNCTE SLABE

 • Lipsa unor drumuri asfaltate intre grupuri de localitati
 • Implicarea insuficenta a societatii civile in rezolvarea problemelor sociale comunitare
 • Infrastructura agricola care sa deserveasca sectorul este insuficient dezvoltata;
 • Lipsa unor utilitati (curent electric ,apa) la nivelul fermelor;
 • Foarte slab dezvoltata infrastructura recreativa (lipsa unor terenuri sportive la nivel de comuna,spatii de joaca, etc.)
 • Lipsa unor renovari,restaurari a unor monumente istorice,cladiri de patrimoniu comunelor neconectate la reţelele de utilitati, reteaua de canalizare fiind una din
  cele mai deficitare;
 • Oferta culturala este nediversificata;
 • Capacitate redusă de cofinanţare a proiectelor;
 •  Zestrea culturala si de patrimoniu  insuficient pusa in valoare;
 • Cadastrarea terenurilor agricole nerealizata afecteaza , dezvoltarea teritoriului
 • Pierderea traditiilor ca urmare a neimplicarii in conservarea acestora

OPORTUNITĂȚI

 • Parteneriatul GAL Pe Mures si pe Tarnave sursele de finanţare nerambursabilă europeană, având ca destinaţie specifică mediul rural;
 • Preocuparea autoritatilor pentru dezvoltarea brandurilor locale,
 • Dezvoltarea unor parteneriate public private (administratii – ONG-uri) cu scopul valorificarii potentialului local.
 • posibilitatea asocierii administraţiilor publice cu scopul dezvoltării de proiecte comune;
 • dezvoltarea turismului unor noi sectoare economice pe teritoriul microregiunii
 • valorificare potentialui de produse agricole şi alimentare ecologice;
 • dezvoltarea brandurilor locale,
 • valorificarea patrimoniului cultural (festivaluri folclorice, sărbători, produse cu specific local)
 • producerea de energii ecologice alternative;
 • dezvoltarea activităţilor economice de reciclare a deşeurilor şi utilizare a materiei prime rezultate;

AMENINȚĂRI

 • Resursele financiare si materiale insuficiente aflate la dispozitia comunitatilor;
 • Migrarea populatiei;
 • Accentuarea problemelor sociale, pe fondul saracirii populatiei;
 • Bugete locale sarace;
 • Calamitatile naturale;

În urma acestei analize SWOT realizate, s-au constatat următoarele priorități și obiective:

 1. dezvoltare durabilă și echilibrată a teritoriului
 2. promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
 3. îmbunătățirea echipării teritoriale cu dotări edilitare, utilități, infrastructuri moderne
 4. dezvoltarea serviciilor publice
 5. dezvoltarea sectorului economic
 6. dezvoltarea capacității administrative
 7. Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul primăriilor
 8. Achizitia de echipamente si IT
 9. îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și retele electrice care racordeaza zonele industriale/agricole

CityManager- software e-guvernare

Evaluările stării și ale contextului la nivelul GAL și îndeosebi la nivelul Comunei Lopadea Nouă au determinat în anul 2020,  achiziționarea și implementarea unui soft care să dezvolte serviciile publice oferite cetățenilor deserviți. Contextul pandemic, nevoie de transformare digitală, necesitatea dezvoltării serviciilor publice, bunele practici din alte comune alăturate și accentul mare pus pe digitalizare în ultima perioadă au determinat administrația publică locală din Comuna Lopadea Nouă să analizeze posibilitatea reformării sistemului administrativ prin instrumente și soluții IT.

Soluția câștigătoare a fost CityManager.

Prin implementarea acestei soluții IT, s-au simplificat proceduri și fluxuri administrative interne, iar acum angajații Primăriei se pot focusa mai mult pe alte proiecte și pe atragerea de fonduri europene pentru realizarea tuturor celorlaltor obiective.

Soluția implementată este bidirecțională în sensul în care aduce beneficii de ambele părți implicate: administrație publică și cetățeni deserviți. Funcționarilor publici le sunt simplificate procedurile de zi cu zi, li se oferă o imagine de ansamblu asupra activității administrative, iar cetățenilor li se oferă o secțiune online de servicii publice, ca:

 • depunere documente online,
 • verificare status documente,
 • raportare de probleme din comunitate online.

citymanager lopadea noua

 • Soluția CityManager prezintă o serie de avantaje pentru angajații instituției publice, care acum au posibilitatea de a economisi timp și de a eficientiza munca de zi cu zi din cdrul instituției.
 • Documentele online au opțiunea de a căuta, sorta, filtra și găsi rapid orice documente înregistrat electronic în aplicație.
 • Modulul Raportează o problemă este integrat cu Registratura electronică, astfel că permite angajaților din Primărie să reducă birocrația prin stocarea și arhivarea electronică a datelor în cloud.
 • Fluxul documentelor prelucrate trece prin anumite stadii și se actualizează în mod automat în zona Veirifică stadiul documentelor, astfel încât cetățeanul știe printr-un simplu click care e statusul cererii depuse.
 • Modulul integrat Monitorul Oficial Local ajută Primăria să respecte Codul Administrativ în vigoare. Documentele sunt publicate automat în secțiunea Monitor Oficial Local de pe site-ul oficial, din aceeași interfață, simplificând munca celui responsabil din cadrul Primăriei.
 • Reconstrucția site-ului oficial oferă un grad mare de transparență, informații și acces rapid la știri de interes public

Mulțumim Primăriei Lopadea Nouă din Județul Alba pentru alegerea serviciilor și echipei CityManager în transformarea digitală a sistemului administrativ public.

 

Deschide CHAT
1
Bună ziua 👋
Vă putem ajuta cu informații?