Soluția de e-guvernare locală CityManager oferă 5 modalități de plată a taxelor și impozitelor-  cetățenilor deserviți de Primăriilecare au implementat soluția în varianta Gold sau Premium. 

5 modalități de plată a taxelor și impozitelor prin CityManager

Permite plata online a taxelor și impozitelor pe site-ul oficial al instituției prin metode moderne:
 1. QR Code,
 2. Cod bare,
 3. Mobile Wallet,
 4. Online banking,
 5. Info Kiosk instalat la Primărie.
Impozitele și taxele sunt cele mai importante resurse financiare ale statului.

Pe plan social rolul impozitelor se concretizează în faptul că, prin intermediul lor, statul redistribuie  o parte importantă din PIB între clase și grupuri sociale, între persoanele fizice și cele juridice.

Pentru gestionarea acestor tranzacții și pentru a simplifica/digitaliza departamentului abilitat în domeniu din cadrul instituției publice, soluția #CityManager în varianta Gold și Premium oferă un sistem complex, integrat, unitar, ușor de utilizat și asistență tehnică înainte , pe durata și post-implementare.

Aplicația de Taxe și impozite are următoarele particularități:
 • Posibilitatea operării simultan din mai multe puncte de lucru
 • Funcționează pe dispozitive mobile permițând încasarea de pe teren
 • Interconectare cu aplicația de Registru Agricol în vederea verificării suprafețelor declarate la ambele departamente (Taxe și impozite și Registru Agricol)
 • Calcul automat al impozitului cu impunere din anii precedenți (până la 5 ani)
 • Permite atașarea documentelor scanate (diverse formate) la dosarul electronic al contribuabilului (arhivă electronică)
 • Interconectare cu aplicația de contabilitate în vederea generării notelor contabile aferente matricolelor, încasărilor, borderourilor de debite etc.
 • Permite încasarea prin POS la ghișeu (cu cardul) Internet Banking (prin intermediul Portalului)
 • Permite plata online a taxelor și impozitelor pe site-ul oficial al instituției prin metode moderne (QR Code, Cod bare, Mobile Wallet, Online banking, la Info Kiosk)
 • Generarea Foilor de vărsământ
 • Generarea OP-urilor pentru operațiunile bancare sau din Trezorerie
 • Ține evidența Registrului de casă
 • Interconectare cu site-ul/ Portalul Instituției, permițând plata online sau eliberarea de certificate fiscale automat (online)
 • Se primesc alerte pentru debitele în cazul cărora există riscul să se prescrie
 • Ține evidența automată a registrului de înmatriculare al autoturismelor: REMTII
 • Interconectare cu aplicația Registratură electronică, preluând/alocând automat numere din Registrul general, cât și din Registrele secundare

Obiectivele noastre sunt de a dezvolta o platformă integrată, rapidă, bi-funcțională care să se reflecte în mai puține cozi la ghișee, mai puțini factori de stres pentru angajații din sectorul public și cetățeni, reducerea birocrației, creșterea transparenței sistemului public, dezvoltarea și creșterea calității serviciilor publice și totodată optimizarea cheltuielilor operaționale bazate pe metode tradiționale.

5 modalități de plată a taxelor și impozitelor prin CityManager