Necesitatea și obligativitatea organizării controlului intern în entitățile publice sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 400/2015 și 200/2016 și 600/2018.

OFERIM CONSULTANȚĂ GRATUITĂ 1 ORĂ ÎN SCIM pentru a găsi soluția potrivită nevoilor fiecărei instituții publice.

Serviciile de consultanță constă în parcurgerea unui chestionar de evaluare al nivelului de realizare și aplicare a CIM în cadrul instituției, privind:

 • existența codului de conduită etică, a procedurilor de sistem și operaționale
 • identificarea și inventarierea funcțiilor considerate sensibile, existența unui responsabil cu funcțiile sensibile în cadrul instituției
 • existența și stabilirea unor obiective generale și specifice în cadrul entității publice
 • stabilirea unor măsuri de gestionare a riscurilor identificatee și evaluate la nivelul activităților din instituție
 • existența și actualizarea procedurilor de sistem interne conf. O600/2018
 • existența și actualizarea procedurilor operaționale interne conf. O600/2018
 • elaborarea Chestionarelor de autoevaluare pentru fiecare compartiment/serviciu din instituție
 • existența și actualizarea Raportului anual asupra SCIM

Experiența de peste 18 ani cu Administrația publică a echipei SmartCity Solutions și suportul acordat Primăriilor din portofoliul nostru în privința Sistemului de Control Intern Managerial ne-a certificat și format ca și specialiști în redactarea, trainingul și oferirea de suport departamentelor responsabile de implementarea controlului intern managerial în instituții.

Conform acestui act normativ, controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele
acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile.

Modulul Control intern managerial integrat în soluția CityManager , permite:

 • definirea de proceduri operaționale care se activează în momentul utilizării aplicației pentru a limita eroarea umană
 • redactare/vizualizare/tipărire/modificare fișe de post și proceduri operaționale direct din aplicație
 • vizualizare/tipărire proceduri operaționale și de sistem
 • configurare criterii de evaluare a riscurilor
 • tiprire raport de activitate pentru toți sau anumiți utilizatori
 • tipărire registru de riscuri/PV/OP/OS etc

Achiziționând soluția software CityManager beneficiați de suport și asistență în implementarea și finalizarea controlului intern managerial în cadrul instituției.
Pentru a fi aproape de clienții noi, am creat un blog dedicat controlului intern managerial- proceduri și practici, accesibil  aici: www.controlmanagerial.com  

Trimite-ne un email la adresa contact@citymanager.online cu specificatia SUNT INTERESAT DE CONSULTANȚĂ GRATUITĂ SCIM și lasă-ne numărul tău de telefon, iar noi te vom contacta telefonic cât mai repede posibil pentru a-ți oferi serviciile gratuite!