Obiectivele Busolei pentru dimensiunea digitală în raportul DESI 2021 în ceea ce privește cele patru dimensiuni ale indicelui

Obiective DESI 2021

Dimensiune în DESI Indicatori în DESI legați de obiectivele Busolei pentru dimensiunea digitală Obiectivul Deceniului digital 2030
1 Capitalul uman Competențe digitale cel puțin elementare

Specialiști în domeniul TIC

Specialiste în domeniul TIC

Specialiști în domeniul TIC: 20 de milioane & convergență de gen

Competențe digitale elementare: minimum 80 % din populație

 

2 Conectivitatea Gigabit pentru toți (acoperirea rețelelor fixe de foarte mare capacitate)

Acoperire 5G

Conectivitate: Gigabit pentru toți, 5G pretutindeni

Tehnologie de vârf în domeniul semiconductorilor: dublarea ponderii ocupate de UE în producția mondială

Date – procesare la margine și cloud computing: 10 000 de noduri de procesare la margine („edge computing”) foarte securizate, neutre din punct de vedere climatic

Informatică: primul calculator cu accelerație cuantică

3 Integrarea tehnologiei digitale IMM-uri cu un nivel de bază de intensitate digitală

IA

Cloud computing

Volume mari de date

Adoptarea tehnologiei: 75 % din întreprinderile din UE utilizează cloud computing/IA/volume mari de date

Inovatori: creșterea întreprinderilor în curs de extindere și a finanțării pentru dublarea numărului de întreprinderi „unicorn” în UE

Adoptarea tardivă a tehnologiilor digitale: peste 90 % din IMM-urile europene ajung cel puțin la un nivel de bază de intensitate digitală

4 Serviciile publice digitale Servicii publice digitale pentru cetățeni

Servicii publice digitale pentru întreprinderi

Servicii publice cheie: 100 % online

e-sănătate: 100 % din cetățeni au acces la fișele medicale

Identitatea digitală: folosirea unei soluții de identificare digitală de către 80 % din cetățeni

Dimensiunea utilizării internetului a fost eliminată din analiza de anul acesta ca unul dintre principalele domenii de politică, întrucât structura DESI este aliniată pentru a o reflecta pe cea a Busolei pentru dimensiunea digitală. Cu toate acestea, indicatorii care au fost raportați în cadrul acestei dimensiuni a indicelui sunt în continuare colectați și publicați în instrumentul de vizualizare a datelor.

Obiectivele Busolei pentru dimensiunea digitală în raportul DESI 2021 în ceea ce privește cele patru dimensiuni ale indicelui