PNRR C10- Ghid solicitant- Apel 2 din 14 octombrie

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a pus în consultare publică, pe pagina de internet a MDLPA, proiectele de ordine care aduc modificări şi  completări ghidurilor specifice aferente  Componentei 10 în vederea  pregătirii celei de a doua runde de atragere de fonduri din PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a pus în consultare publică, pe pagina de internet a MDLPA, proiectele de ordine care aduc modificări şi completări ghidurilor specifice aferente Componentei 10 în vederea pregătirii celei de a doua runde de atragere de fonduri din PNRR.

Ghidul cuprinde următoarele tipuri de investiții:

  • 1 – Mobilitate urbană durabilă, care conține patru investiții:

I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante);

I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);

I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice;

I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan;

  • 2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ;
  • 3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
  • 4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.
MDLPA a iniţiat demersuri pentru pregătirea celei de a doua runde de atragere de fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în cadrul investiţiilor aferente Componentei 10 – Fondul Local, pentru care au fost elaborate următoarele proiecte de ordine ale MDLPA, pentru modificarea şi completarea Ghidurilor Specifice:

 Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10:

Componenta 10-Fondul local, aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999/2022.

Toate aceste proiecte de ordine ale MDLPA au fost publicate în consultare publică pe pagina de internet a MDLPA, în data de 20.09.2022 şi pot fi analizate accesând următorul link: https://mdlpa.ro/pages/actenormativecaractergeneral .

Prin aceste proiecte de ordine se aduc modificări şi completări ghidurilor specifice aferente Componentei 10, iar apelurile de proiecte vor fi lansate în data de 14 octombrie 2022, ora 10.00.

Componenta 10 – Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, este gestionată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Reformele care sprijină investițiile includ schimbări în cadrul de reglementare pentru a sprijini abordarea pe zonele urbane și rurale funcționale, prin implementarea zonelor metropolitane și a consorțiilor administrative pentru a spori accesul cetățenilor la serviciile publice de educație, sănătate, la locuire, precum și pentru a îmbunătăți planificarea teritorială.

Proiectele vor fi depuse pe platforma electronică a MDLPA, disponibilă la următorul link: www.mdlpa.ro/investitii/PNRR , iar sistemul de accesare a fondurilor va fi pe principiul „primul venit, primul servit”.

PNRR C10- Ghid solicitant- Apel 2 din 14 octombrie