PNRR | Cloud guvernamental și sisteme publice digitale

PNRR | Cloud guvernamental și sisteme publice digitale

Prin PNRR sunt digitalizate operațiunile interne la nivelul autorităților publice centrale/instituțiilor, iar prin POCIDIF se continuă introducerea conceptului de e-guvernare (evenimente din viața cetățenilor și mediului de afaceri).

Prin POR-uri sunt prevăzute intervenții la nivelul administrației publice locale în complementaritate cu PNRR și POCIDIF care asigură necesarul de investiții la nivel central.
Dezvoltarea competențelor digitale din PNRR (Investiții pentru dezvoltarea de capacități digitale, construirea unui ecosistem european de educație digitală care să includă conținut, instrumente, servicii și platforme, inclusiv pentru îmbunătățirea accesului la învățământul/formarea de la distanță, dar și dezvoltarea de capacități digitale, construirea unui ecosistem de educație digitală european) este complementară cu investițiile din Prioritatea privind Digitalizare in educație din POCIDIF (alte platforme la nivel național furnizoare de conținut educațional, soluții wireless campus, laboratoare pentru dezvoltare competente digitale, soluții pentru digitalizarea și centralizarea informațiilor din educație).

Prin POR-uri sunt intervenții complementare orientate către dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind adoptarea tehnologiilor avansate sau competente tehnice.
Prin prioritatea privind „Învățarea pe tot parcursul vieții” din POEO se asigură creșterea calității sistemului de formare profesională a adulților (dezvoltarea sistemului de asigurare a calității, formarea formatorilor/instructorilor/coordonatorilor de ucenicie din formarea profesională continuă, actualizarea/revizuirea/dezvoltarea de noi standarde ocupaționale/calificări profesionale conform noilor cerințe ale pieței muncii de încurajarea participării populației la diferite module de formare), dar și diversificarea ofertei de formare în vederea creșterii nivelului de competențe pe diferite paliere și care se adresează în mod orizontal populației, răspunzând unor nevoi de formare diverse în complementaritate cu intervențiile prin PNRR prin care este vizată învățarea pe tot parcursul vieții a unor categorii specifice de beneficiari precum funcționarii publici, dar și specialiștii în analiză și design pentru sectorul public.

Investițiile în digitalizarea sistemului de sănătate din cadrul PNRR vor fi complementare cu cele finanțate din cadrul POS. În vederea evitării dublei finanțări, va fi realizată o departajare a activităților finanțate din PNRR și POS
PNRR va fi complementar din perspectiva digitalizării cu Programul Europa Digitală în special în raport cu Obiectivul specific 5 “Implementarea, utilizarea optimă a capacității digitale și interoperabilitatea”, activitățile eligibile fiind sinergice cu reformele propuse în PNRR, respectiv cloud guvernamental, cartea de identitate electronică, biblioteci finanțate ca HUB-uri de învățare și dezvoltare de aptitudini digitale. Efectuarea de coinvestiții cu statele membre în echipamente, infrastructuri și know-how avansate în materie de securitate cibernetică prin intermediul programului completează structurile sprijinite în domeniul securității cibernetice prin PNRR.

Sursă informații: https://mfe.gov.ro/pnrr/

PNRR | Cloud guvernamental și sisteme publice digitale