PNRR Creșterea calității consultărilor publice

PNRR Creșterea calității consultărilor publice

Creșterea calității consultărilor publice și dezvoltarea implicării societății civile în procesul de luare a deciziilor prin consolidarea cadrului legislativ și procedural pentru coordonarea și implementarea eficientă a inițiativelor de guvernare deschisă (Open Government initiative).

Provocare

Optimizarea cadrului legislativ și procedural pentru coordonarea și implementarea eficientă a inițiativelor de guvernare deschisă, cu scopul creșterii calității consultărilor publice, ca parte integrantă dintr-un proces decizional predictibil, transparent și eficient.

Obiectiv

Creșterea calității procesului de consultare publică și implicării persoanelor interesate prin introducerea de schimbări strategice, legislative și procedurale.

Implementare

SGG trebuie să consolideze instrumentele pentru coordonarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul guvernării deschise și implicării societății civile.
În acest scop, SGG va proceda la optimizarea cadrului legal actual cu scopul de a eficientiza implementarea reglementărilor în domeniile consultărilor publice.

Cadrul legal trebuie modificat sau completat pentru a satisface noile cerințe sociale și pentru a crea un set de standarde uniforme în întreaga administrație publică: pentru a standardiza procesele interne de lucru ale autorităților centrale și locale; creșterea capacității autorităților de a valorifica recomandările primite în timpul consultărilor publice, prin stabilirea unui model uniform pentru furnizarea de feedback și publicarea rezultatelor consultării; furnizarea unui set unitar de acțiuni procedurale ale procedurii de consultare publică, să integreze instrumente de participare digitală la procesele decizionale.

Pentru a oferi o contribuție la îmbunătățirea calității și predictibilității proceselor de luare a deciziilor publice, precum și pentru a spori implicarea părților interesate, măsurile de reformă trebuie să abordeze cadrul strategic al României pentru guvernarea deschisă pentru a produce o schimbare reală în cultura guvernării publice. Prin stabilirea unei abordări structurate și integrate a cadrului strategic privind guvernarea deschisă și dezvoltarea societății civile, inițiativa va asigura creșterea și eficientizarea participării publice la procesele decizionale ale administrației; va furniza un set de standarde juridice și procedurale îmbunătățite implementate la toate nivelurile de guvernare, evaluate cu instrumente complete bazate pe dovezi.

Grup țintă

Reforma se adresează direct autorităților publice din întreaga administrație, partenerilor sociali și societății civile active în același timp, care va beneficia de abordarea coordonată a politicilor publice deschise, transparente și participative, având ca rezultat construirea unei cetățenii active și a unei relații de încredere cu statul. Reprezentanții autorităților centrale și locale vor beneficia de sesiuni de informare / instruire, cu scopul de a-și îmbunătăți expertiza și abilitățile în implementarea măsurilor de reformă. Reprezentanții partenerilor sociali vor beneficia de sesiuni de instruire în vederea creșterii capacității administrative și gradului de digitalizare al structurilor acestora.

PNRR Creșterea calității consultărilor publice

Sursă informații PNRR