Programul Europa Digitală 2021—2027 al Comisiei Europene

Comisia Europeană a propus un nou program de finanțare, dedicat în exclusivitate susținerii transformării digitale a economiei și societății europene. Cu un buget propus de aproape 9,2 miliarde Euro, Programul Europa Digitală vizează îmbunătățirea competitivității UE la nivel internațional prin investiții importante în dezvoltarea capacităților strategice ale Uniunii, susținând dezvoltarea unor domenii cheie, precum inteligența artificială (2,5 miliarde Euro), calculul numeric de înaltă performanță (high-performance computing – HPC) (2,7 miliarde euro), securitate cibernetică (2 miliarde Euro), competențe digitale avansate (700 milioane Euro), digitalizarea administrației publice și interoperabilitate (1,3 miliarde Euro).

Programul Europa digitală va asigura finanțare pentru proiecte din cinci domenii cruciale: supercalculul, inteligența artificială, securitatea cibernetică, competențele digitale avansate, precum și asigurarea unei utilizări pe scară largă a tehnologiilor digitale la toate nivelurile economiei și societății.

Centrele de inovare digitală (Digital Innovation Hubs– DIH-uri) vor avea un rol esențial în atingerea obiectivelor stabilite în cadrul  Programului Europa Digitală,  stimulând  utilizarea la scară largă a noilor tehnologii (inteligența artificială, HPC, blockchain, etc.) –  într-un ecosistem caracterizat de un nivel adecvat de securitate cibernetică și favorabil inovării și dezvoltării digitale.

Procesul de transformare digitală reprezintă o provocare pentru statele membre, iar Guvernul României intenționează să depună toate eforturile pentru a gestiona această provocare într-o manieră cât mai eficientă și cât mai benefică pentru cetățeni, pentru mediul de afaceri și pentru sectorul public, cu sprijinul centrelor de inovare digitală.

Rolul centrelor europene de inovare digitală (European Digital Innovation Hubs – EDIH) este de a se asigura de faptul că soluții digitale inovatoare, bazate pe noile tehnologii, sunt integrate în activitatea curentă a companiilor și administrațiilor publice.  Astfel, centrele de inovare digitală oferă posibilitatea de a putea experimenta și testa aceste tehnologii, pentru a le aplica în funcție de necesitățile specifice domeniului de activitate a fiecărei companii sau instituții din sectorul public.

În România, la nivel regional, există deja inițiative locale cu activități similare celor așteptate de la un  centru european de inovare digitală.

Obiectivul Programului Europa Digitală este să extindă inițiativele locale deja existente și să creeze un punct unic (de tipul one-stop-shop) de servicii oferite întreprinderilor și administrațiilor locale din Europa, favorizând în același timp și colaborările transfrontaliere, prin consolidarea unei rețele europene a centrelor de inovare digitală, în primul an de implementare al Programului.

  1. Centrul European de Inovare Digitală (European Digital Innovation Hub – EDIH)

Propunerea de Regulament privind instituirea Programului Europa Digitală definește centrul de inovare digitală astfel:

– o entitate juridică desemnată sau selectată printr-o procedură deschisă și competitivă în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în cadrul programului, în special oferirea accesului la expertiza tehnologică și la facilități de experimentare, cum ar fi echipamente și instrumente informatice care să permită transformarea digitală a întreprinderilor;

Un centru european de inovare digitală poate fi format dintr-o organizație sau un grup de organizații, care oferă servicii complementare, cu obiective non-profit ce vizează susținerea procesului de transformare digitală la nivelul companiilor europene (în special IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie- small midcaps)

Conform propunerii de regulament privind instituirea Programului Europa Digitală, pentru a beneficia de finanțare (sub forma de granturi), centrele de inovare digitală contribuie la implementarea programului prin:

  1. a) furnizarea de servicii de transformare digitală, inclusiv facilități de testare și de experimentare;
  2. b) transfer de expertiză și know-how între regiuni, consolidând legăturile dintre centrele de inovare și companiile din diferite regiuni;
  3. c) furnizarea de servicii tematice administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie, în special servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitate cibernetică.
  4. d) furnizarea de sprijin financiar pentru dezvoltarea competențelor digitale avansate.

Astfel, serviciile oferite de un centru de inovare digitală pot include:

  • Instruire și sprijin în dobândirea competențelor digitale: centrele de inovare digitală promovează, găzduiesc sau oferă cursuri și stagii de pregătire; fondurile privind promovarea competențelor digitale avansate vor fi destinate în principal DIH-urilor;
  • Testarea înainte de investiție (test before invest): centrele de inovare digitală promovează, furnizează sau asigură accesul la expertiză în domeniul transformării digitale, know-how și servicii, inclusiv facilități de testare și experimentare. Având în vedere tehnologiile cheie promovate prin Programul Europa Digitală (HPC, inteligența artificială și securitate cibernetică), DIH-urile ar trebui să ofere sprijin în special în ceea ce privește testarea și implementarea acestui tip de tehnologii;
  • sprijin pentru identificarea investițiilor: centrele europene de inovare digitală oferă suport companiilor, organizațiilor și instituțiilor din administrația publică pentru a deveni mai competitive și pentru îmbunătățirea modelelor de afaceri cu ajutorul noilor tehnologii. Serviciile furnizate pot include: înțelegerea oportunităților de afaceri, suport în pregătirea modelelor de afaceri și a montajelor financiare, facilitarea relațiilor cu instituțiile financiare și cu investitorii, suport în utilizarea diferitelor mecanisme de finanțare, cum ar fi Programul InvestEU.

Crearea unui ecosistem al inovării – consolidarea unei rețele europene de centre de inovare digitală:

EDIH acționează ca un facilitator pentru industrie, întreprinderi și administrații publice, entități care necesită soluții digitale bazate pe tehnologii emergente, făcând legătura între acestea și companii, în special start-up-uri și IMM-uri, care au soluții pregătite pentru piața. Acolo unde există posibilitatea, EDIH trebuie să promoveze companiile locale, astfel încât, la nivelul rețelei europene, să fie identificați parteneri potriviți din alte state membre atunci când nu este posibilă colaborarea cu parteneri locali. Acest lucru impune analiza periodică a ecosistemului european. Această funcție de intermediere pe care o exercită centrele de inovare digitală trebuie să fie susținută de relații structurate cu autoritățile regionale, grupurile industriale, asociațiile pentru IMM-uri, agențiile de dezvoltare a afacerilor, incubatoarele și acceleratoarele de afaceri, European Enterprise Network (EEN), camerele de comerț, etc.

Investițiile din cadrul Programului  ar trebui să fie în complementaritate cu investițiile din cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) și  Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) existând posibilitatea unei finanțări comune a proiectelor relevante pentru obiectivele programelor menționate.

Surse informații: