Prin serviciu public se înţelege activitatea organizată sau desfăşurată de o autoritate a administraţiei publice pentru a satisface nevoi sociale în interes public, cu menţiunea că nu orice nevoie socială reprezintă în acelaşi timp şi o nevoie de interes public.
Serviciu public on-line sau serviciu public electronic reprezintă acel serviciu public furnizat prin mijloace electronice.
În vederea îmbunătăţirii accesului la informaţiile şi serviciile publice ale autorităţilor administraţiei publice, eliminării procedurilor birocratice şi simplificării metodologiilor de lucru, îmbunătăţirii schimbului de informaţii, a calităţii serviciilor publice, precum şi promovării utilizării Internetului şi a tehnologiilor de vârf în cadrul instituţiilor publice, se recomandă utilizarea interacţiunii bidirecţionale în oferirea, cel puţin, a următoarelor servicii electronice:
• taxe şi impozite (cuvânt cheie pentru standardizare – taxe): declararea, notificarea şi efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice privind taxele şi impozitele datorate de către persoane fizice şi juridice la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate şi la bugetele locale;
• formulare on-line (cuvânt cheie pentru standardizare – formulare): obţinerea de autorizaţii sau certificate, precum completarea cererilor pentru obţinerea certificatelor de urbanism, obţinerea autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, completarea şi transmiterea electronică a documentelor necesare eliberării autorizaţiilor şi certificatelor, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării autorizaţiilor sau a certificatelor.
Conceptul de formular online se referă la un spaţiu virtual compus din mai multe câmpuri ce pot fi completate cu date şi trimise către un server pentru a fi procesate.
Reprezintă o replică virtuală a unui formular imprimat.
Dacă se oferă şi alte servicii electronice, acestea vor avea cuvântul cheie pentru standardizare – servicii.
Definirea serviciilor publice de bază ce vor fi furnizate prin intermediul mijloacelor electronice este făcută în art.12 din Legea nr. 161/19.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să ia măsuri, conform legii, pentru asigurarea securităţii accesului la sistem şi a confidenţialităţii datelor care fac obiectul sistemului electronic.
Se reglementează, prin Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ca fiecare autoritate centrală şi locală publică, precum şi instituţie centrală şi locală, publică sau de drept privat, să asigure servicii de informare şi documentare accesibile persoanelor cu dizabilităţi. „Accesibilitatea web” poate fi definită ca fiind capacitatea persoanelor cu dizabilităţi de a observa, înţelege, naviga şi interacţiona cu spaţiul Web.
Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală sunt implicate direct în procesul de informare şi comunicare destinat persoanelor cu dizabilităţi, familiilor acestora, membrilor comunităţii, precum şi în asigurarea accesului la informaţii publice în formate accesibile şi tehnologii corespunzătoare tipurilor de dizabilităţi.
Soluția #CityManager asigură integrarea unui modul de ACCESIBILITATE pentru pachetele care conțin și reconstrucție SITE conform Legii nr 455/1006.
Varianta PREMIUM a soluției de e-guvernare CityManager integrează soft-uri de:
  • Contabilitate Bugetară,
  • Imobilizări,
  • Salarizare,
  • Taxe și Impozite,
  • Registrul Agricol,
  • Plata taxelor și impozitelor ONLINE
  • și eliberare automată documente direct de pe site-ul oficial al instituției.
Pachetele disponibile, aici:  https://citymanager.online/pachete-citymanager/
Studii de caz implementare CityManager în Primării, aici: https://citymanager.online/studii-de-caz/