Primăria Comunei Poiana Vadului din județul Alba s-a alăturat comunității CityManager

Smart Village- Comuna Poiana Vadului – CityManager

Comuna Poiana Vadului are în componență 11 sate: Poiana Vadului, Costești, Făgetul de Jos, Făgetul de Sus, Lupăiești, Stănești, Hănăsești, Petelei, Morcănești, Păstești și Duduieni.

Comuna Poiana Vadului este administrată de un primar și un consiliu local compus din 9 consilieri.

COTEXT-Opinie publică

 • 73,8% consideră absolut necesară pentru dezvoltarea comunei, modernizarea drumurilor interne și reabilitarea celor externe, precum și realizarea rețelei de canalizare;
 • 2,2% consideră o prioritate și o necesitate creșterea și îmbunătațirea serviciilor publice și dezvoltarea unor utilităti publice.
 • 43,4% dintre cetățeni consideră fondurile europene ca o soluție viabilă pentru sustinerea activitatilor economice.
 • Infrastructura necesita  imbunatatirii  continuu,  de  aceea  investitiile  trebuie  facute  dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii
 • Lipsa unui mijloc de informare privind activitatea Primăriei și comunei
 • Necesitatea creșterii calității vieții și a condițiilor din comună prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii și a utilităților și serviciilor publice
 • Implicarea comunității deservite în deciziile locale
 • Dezvoltarea infrastructurii fizice – în sectorul TIC și transporturi
 • Necesitatea consolidării capacității instituționale a autorității publice și o administrație publică eficientă
 • Necesitatea Investițiilor în educație, instruire și învățământ vocațional pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții
 • Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor, precum și îmbunătățirea utilizării și a calității acestora
 • Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării

Pornind de la aceste informații și dorind o dezvoltare de viitor a comunei, s-a ales implementarea soluției CityManager încă din anul 2019, ca răspuns la o parte a nevoilor sesizate de către populația deservită. Aceste statistici și date au fost incluse și extrase pentru acest studiu de caz din Strategia de dezvoltare locală a Comunei Poiana Vadului penmtru perioada 2018-2023.

CityManager în Primăria Comunei Poiana Vadului înseamnă:

 • registratură electronică
 • simplificare proceduri de lucru
 • publicare automată pe site a informațiilor de interes public
 • transformare digitală a modului de lucru
 • spațiu de lucru modern
 • posibilitatea de a verifica statusul documentelor depuse online pe site-ul instituției
 • posibilitatea de a raporta o problemă din spațiile publice online
 • posibilitatea de a solicita audiențe online
 • informare rapidă privind Agenda Publică, Hotărârile de Consiliu și proiectele publice din comună
 • informații complete, centralizate și structurate pe noua pagină oficială a instituției
 • transparență decizională

Smart Village- Comuna Poiana Vadului – CityManager

Site-ul oficial al instituției poate fi accesat aici: https://poianavadului.ro

Mulțumim pentru încrederea acordată serviciilor CityManager.

Susținem transformarea digitală a administrației publice din România!