Comuna Ucea este situată în extremitatea vestică a judeţului Braşov (în vestul Depresiunii Făgăraşului) şi este străbătută de drumul naţional DN1, care leagă municipiul Braşov de Sibiu.

Teritoriul administrativ al comunei este compus din patru sate:

 • Ucea de Jos; resedința administrativă;
 • Ucea de Sus; situat la 5 km nord de centrul comunei ;
 • Corbi; situat la 2 km est de centrul comunei;
 • Feldioara; situat la 3 km sud-est de centrul comunei

Populație: aproximativ 2150 de persoane

Proiecte în derulare:

 • Realizare rețea de canalizare menajeră Ucea de Sus – proiect finanțat prin PNDL II, contract semnat. Urmând procedura de achiziție.  
 • Modernizare drum forestier – Sumerna – proiect finanțat prin AFIR, Măsura 125b; s-a semnat contractul de execuție. 
 • Modernizare drum comunal și rețea stradală în sat Corbi – proiect depus spre finanțare prin PNDL II. 
 • Achiziție utilaje pentru SVSU UCEA (tractor+lamă de zapadă) – proiect finanțat prin PNDR, depus prin GAL Microregiunea Valea Sâmbetei; s-a semnat contractul de finanțare urmând procedura de achiziție
 • Dezvoltarea sectorului administrație publică prin implicarea cetățenilor în luarea deciziilor autorităților locale; crearea unui sistem administrativ intern eficient; eficientizarea și digitalizarea procedurilor interne din cadrul Primăriei; crearea unui sistem eficient de registratură electronică, plăți online, depunere documente online și preluarea sesizărilor din partea comunității online.

Proiecte de investiții pentru anul 2017-2018:

 • Canalizare și stație de epurare apă menajeră
 • Reabilitare drum forestier
 • Producere energie verde
 • Reabilitare clădiri
 • Achiziție laptopuri pentru funcționarii publici
 • Achiziție sistem de alarma și supraveghere video Grădinița Ucea de Sus

Un accent foarte important a fost pus pe obținerea finanțărilor europene pentru proiecte de utilitate certă destinate locuitorilor comunei Ucea.

Dezvoltarea sectorului administrație publică prin tehnologie

Implementarea unui modul de Registratură electronică

În cadrul instituției, în biroul de registratură au fost înregistrate aproximativ 5000 de cereri/sesizări cu termen de răspuns de 30 de zile pentru anul 2017 privind eliberarea actelor, solictări/avizări construcții, rectificări, achete sociale, informații privind infrastructura comunei Ucea. În anul 2017 s-au înregistrat 6403 de numere în registrul intrări-ieșiri. Utilizând soluția CityManager documentele sunt în prezent înregistrate în Registrul electronic integrat și automatizat care simplifică fluxul de documente și ușurează munca funcționarilor publici de zi cu zi.

Implementarea unor module privind relațiile cu cetățenii

Site-ul Primăriei https://primariaucea.ro/ a fost modernizat și integrat cu soluția CityManager oferind noi facilități cetățenilor ca:

 • Posibilitatea depunerii de documente online fără a mai fi necesare deplasările la ghișee (exemple: cereri de urbanism, asistență socială, registru agricol, impozite și taxe, situații financiare etc)
 • Posibilitatea verificării statusului documentelor depuse în timp real-online de către cetățean . Aceste informații sunt disponibile permanent, iar intrarea în sistemul online se face într-un mod simplu prin accesarea portalului.
 • Posibilitatea semnalării de probleme, inclusiv de pe smartphone prin modulul de Sesizări Online- cetățeanul poate semnala oricând și de oriunde probleme ce îl deranjează pe spațiul public. Aceste probleme semnalate online sunt preluate, gestionate, înregistrate și vizate spre a fi soluționate la un click distanță. (exemple de probleme- gropi în asfalt, câini vagabonzi, mașini abandonate, deranjarea ordinii publice, obstacole pe drum, neridicarea gunoiului menajer etc.)
 • Plata amenzilor Online cu cardul bancar la orice oră prin Modulul Achită amenzile online- scutește cetățeanul de deplasarea la ghișee și de timp pierdut.

Implementarea de module care simplifică munca funcționarului public –  integrate cu site-ul Web al Primăriei

 • Module ca Hotărâri, Dispoziții, Declarații de avere, Declarații de interese, Anunțuri de interes public, Petiții. Aceste module permit gestiunea și arhivarea electronică a acestor documente. Acestea permit de asemenea scrierea documentelor direct în program , fără efort suplimentar din partea vreunui specialist IT din instituție și publicarea automată pe site-ul instituției.  Printr-un simplu click, documentele enumerate mai sus vor ajunge direct pe site-ul Primăriei, la dispoziția cetățenilor, pe categorii, accesibile oricând și de oriunde cu acces la internet.

Implementarea de module dedicate managementului instituțional într-un singur program

 • Nemaifiind nevoie ca funcționarii publici să deschidă concomitent mai multe programe , să verifice documente sau informații utile în diverse locații sau în arhive, utilizând soluția CityManager au acces la module online necesare unui management transparent, simplu și intuitiv.
 • CityManager integrează module de Juridic, Calendar- sincronizat cu Office365, Sarcini de lucru, Devize, Concedii, Înlocuitori, Avizier, Neregularități, Legislație- actualizată permanent și alertarea funcționarului public și Pontaje care reduc considerabil timpul alocat acestor poceduri prin automatizare și tehnologie.   

Primăria Comunei Ucea a optat pentru crearea unei infrastructuri administrative moderne bazată pe tehnologie și pe debirocratizarea sistemului intern prin alegerea soluției CityManager- o soluție integrată care oferă o imagine de ansamblu și o structură bine definită a Primăriei.

Dezvoltarea și revoluționarea serviciilor publice este posibilă prin accesarea tehnologiei și colaborarea dintre Administrația publică și integratorii de soluții software, precum și promotorii conceptului de Smart City.

Practic soluția inteligentă CityManager aduce tehnologia în comunitățile rurale și omogenizează diferențele dintre oraș și sat, prin reformarea modelului arhaic și învechit de management în zonele rurale.