CityManager implementat în Primăria Comunei Cristești

Comuna Cristești – județul Mureș, este situată în centrul Transilvaniei în imediata apropiere a municipiului Târgu Mureș.

Localitățile care aparțin acestei comune sunt: Cristești și Vălureni. După datele din ultimul recensământ comuna are 5591 locuitori.

În anul 2018 s-au realizat următoarele investiții în Comuna Cristești:

 • Extindere sistem camere supraveghere video în comuna Cristești
 • Achiziționare aparat GPS pentru măsurători topografice
 • Construire grădiniță cu program prelungit
 • Investiții în infrastructură, școli, parcuri (AFIR- modernizare Cămin cultural)
 • Modernizarea sistemului de iluminat public stradal
 • Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare
 • Achiziția unui sistem informatic integrat de digitalizare a aparatului administrativ și digitalizarea interacțiunii cu cetățenii din comună

Principalele dezavantaje identificate în Comuna Cristești sunt:

 1. Infrastructură slabă
 2. Cost ridicat al finanțărilor
 3. Birocrația excesivă
 4. Sisteme informatice învechite

În această privință, parteneriatul public-privat-cetățeni este esențial. Instituția Primăriei deservește cetățenii și trebuie creat un parteneriat bazat pe responsabilitate , respect și transparență.

Echipa SmartCity Solutions a adus digitalizarea în Comuna Cristești prin soluția CityManager, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor publice din cadrul Primăriei- pentru o administrație publică locală orientată către cetățean, serviabilă și transparentă și pentru un sistem informatic modern clădit pe beneficiile aduse de tehnologie.

Soluția CityManager reprezintă un start pe calea transformării digitale în comunele/orașele din România. Implementarea acestui sistem informatic integrat în Primăria Cristești a dus la:

 • Modernizarea infrastructurii informatice
 • Apropierea Primăriei de cetățeni
 • Eliminarea unor proceduri interne de lucru scriptice prin TIC
 • Consultarea comunității privind proiecte de dezvoltare comunale
 • Accesul cetățenilor la informațiile publice și de interes local
 • Posibilitatea cetățenilor de a sesiza probleme din spațiul public online
 • Fluidizarea fluxului de documente și a cozilor de la ghișee
 • Diminuarea birocrației prin simplificarea procedurilor și a documentelor
 • Crearea unui climat administrativ care să ofere maximum de satisfacție și beneficii cetățenilor
 • Diminuarea decalajului dintre oraș-sat prin calitatea serviciilor oferite
 • Eficientizarea aparatului administrativ
 • Consultarea permanentă a cetățenilor privind proiectele de dezvoltare locală

Considerați o lungă perioadă de timp şi în multe comunităţi drept “plătitori de taxe” (tax payers), cetăţenii şi organizaţiile cetăţeneşti tind să devină “parteneri asociaţi” la actul de guvernare (e-guvernare).

Chiar astăzi are loc un proces de modernizare a “democraţiei reprezentative” şi se constată o deplasare către ”democraţia participativă”. Trăim într-o perioadă în care Societatea Informaţională-Societate a Cunoaşterii începe să-şi contureze şi aspectele neglijate şi neevidenţiate în primele stagii de dezvoltare a sa: componenta socială şi cea culturală.

CityManager aduce administrația publică locală mai aproape de standardele europene de guvernare.

Beneficiile tehnologice oferă posibilitatea de a extinde și consolida participarea democratică a cetățenilor la guvernare.

CityManager pune la dispoziție instrumente și metode care să transforme actul de guvernare din unul preponderent birocratic într-unul din ce în ce mai deschis, mai flexibil, mai transparent și mai creativ.

SmartCity Solutions SRL