Comuna Săcălaz este situată în județul Timiș, la o distanță de 10 Km, în partea de vest a Municipiului Timișoara și se întinde pe o suparafață de 136,1 km2, formată din satele Beregsău Mare, Beregsău Mic și Săcălaz (reședința).

Comuna Săcălaz este administrată de un primar și un consiliu local compus din 15 consilieri. Conform ultimului recensământ, populația comunei Săcălaz se ridică la 7204 locuitori, număr aflat în creștere.

Comuna Săcălaz urmează o dezvoltare în forţă, după ce Primăria a câştigat mai multe proiecte finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală: pentru reabilitarea grădiniţelor din Săcălaz şi Beregsău Mare, extinderea reţelelor de apă şi canalizare şi realizarea de staţii de tartare şi stocare a apei în satele aparţinătoare, modernizarea căminelor culturale din Beregsău Mare şi Beregsău Mic, dar şi asfaltarea drumurilor. Primăria Săcălaz funcționează din anul 1968 și este o instituție publică deschisă spre viitor și spre transformarea digitală în folosul comunității pe care o deservește.

PUNCTELE TARI ale Comunei Săcălaz sunt:

 • Localizarea în apropierea graniței

 • Prezența în apropierea Timișoare, cu impact pozitiv asupra schimburilor locale

 • Infrastructura rutieră

 • Forța de muncă calificată

 •  Accesarea cu succes a fondurilor europene

 • Parteneriate strategice

 • Servicii comunitare și publice dezvoltate

 • Existența unor politici de dezvoltare euro-regionale

 • Deschiderea administrației publice către investiții și parteneriate cu mediul privat

 • Existența unor birouri de consiliere pentru cetățeni

 • Investiții

 • Devoltarea de proiecte comune cu cu alte instituții publice din țară și străinătate

 • Asigurarea unei autonomii locale reale

Strategia de dezvoltare a comunei Săcălaz are la bază următorii piloni:

Dezvoltarea infrastructurii și asigurarea accesului la infrastructură (apă, canalizare, gaze, electricitate, transport, servicii)

Protecția mediului

Creșterea nivelului de trai

Întărirea capacității instituționale prin management eficient, servicii publice moderne și TIC


În ceea ce privește obiectivele specifice administrației publice din ultimii ani s-a luat în calcul:

 • Modernizarea și dezvoltarea tehnologiei și a soft-urilor utilizate

 • Extinderea rețelei de calculatoare

 • Înființarea unui birou pentru promovarea dezvoltării rurale

 • Înființarea unui centru de resurse ONG

 • Elaborarea unui plan urbanistic general actualizat

 • Implementarea bunelor practice

 • Pregătirea și îmbunătățirea cunoștiințelor și capacităților manageriale ale funcționarilor publici

 • Expertiza de management public


Punctul de pornire privind implementarea soluției CityManager în cadrul Primăriei Comunei Săcălaz l-a constituit nevoia de actualizare și îmbunătățire a site-ului oficial în favoarea unor servicii publice de calitate, transparente și simple.
Scopul principal l-a constituit îmbunătățirea calității serviciilor din cadrul Primăriei pentru o administrație publică locală orientate către comunitatea pe care o deservește.

CityManager a fost perceput ca un sistem de management intern performant al instituției publice și ca soluție de comunicare cu cetățenii mai simplă, mai accesibilă și mai transparentă.

Principalele beneficii ale soluției CityManager pentru cetațenii U.A.T Săcălaz sunt:

 • Posibilitatea depunerii documentelor online, direct pe site-ul Instituției, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul Instituției.

 • Semnalarea problemelor, prin sesizări, oricând și de oriunde există conexiune la internet, de pe orice dispozitiv, inclusiv de pe smartphone, cu posibilitatea de a atașa imagini foto/video.

 • Acces in timp real la informațiile de interes public, inclusiv de pe telefonul mobil

 • Verificarea statusului documentului depus fie fizic, la sediul Instituției, fie Online- direct pe site-ul Instituției

 • Plata amenzilor de circulație online, cu cardul, direct pe site-ul Instituției, inclusiv de pe telefonul mobil

 • Siguranța datelor și documentelor stocate într-o platformă profesională de servicii CLOUD oferită de Microsoft