Necesitatea și obligativitatea organizării controlului intern în entitățile publice sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 400/2015 și 200/2016 și 600/2018.

Conform acestui act normativ, controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele
acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, str ucturile organizatorice, metodele și procedurile.

Modulul Control intern managerial integrat în soluția CityManager , permite:

  • definirea de proceduri operaționale care se activează în momentul utilizării aplicației pentru a limita eroarea umană
  • redactare/vizualizare/tipărire/modificare fișe de post
  • vizualizare/tipărire proceduri operaționale și de sistem
  • configurare criterii de evaluare a riscurilor
  • tiprire raport de activitate pentru toți sau anumiți utilizatori
  • tipărire registru de riscuri/PV/OP/OS etc

Achiziționând soluția software CityManager beneficiați de suport și asistență în implementarea și finalizarea controlului intern managerial în cadul instituției.
Pentru a fi aproape de clienții noi, am creat un blog dedicat controlului intern managerial- proceduri și practici, accesibil  aici: www.controlmanagerial.com