Obiectivele politicii publice în domeniul eguvernării

Am extras din Propunerea de politică publică în domeniul e-guvernării: obiectivele și măsurile propuse pentru dezvoltarea e-guvernării în România,

Scopul acestei politici publice este de a dezvolta capacitatea instituțională  a autorităților publice și a instrumentelor de eGuvernare pentru cetățeni și mediul de afaceri, precum și asigurarea viziunii și a direcțiilor de acțiune din domeniul eGuvernării în România.

Principalele obiective ale politicii publice de eguvernare sunt:

 • Creșterea numărului și calității serviciilor publice electronice din România
 • Dezvoltarea serviciilor publice electronice aferente evenimentelor de viață care se adresează cetățenilor și mediului de afaceri până la finalul anului 2030 la gradul minim 4 de sofisticare digitală (după caz)
 • Întărirea capacității instituțiilor și autorităților publice de a funcționa în mediu digital avansat și de a furniza servicii publice electronice mature până la finalul anului 2030.
 • Consolidarea competențelor digitale generale ale angajaților administrației publice și creșterea nivelurilor de motivare și specializare a personalului IT din cadrul acesteia, continuu, după caz, până la finalul anului 2030.

Pentru a răspunde obiectivului general și obiectivelor specifice ale politicii publice, au fost definite măsuri specifice strategice și complementare care reprezintă decizii fundamentale care acționează în sinergie pentru a alcătui un program de schimbări eficace și sustenabile.

Măsurile specifice pentru dezvoltarea e-guvernării sunt menționate mai jos:

 • Stabilirea și operaționalizarea punctului nodal (hub-ului) guvernamental de interoperabilitate la nivelul administrației publice.
 • Crearea catalogului național al serviciilor publice și, coroborat, identificarea completă a registrelor de date necesare viitoarelor servicii publice electronice.
 • Stabilirea și operaționalizarea managementului identității și accesului – platforma PSCID și cartea electronică de identitate.
 • Introducerea pe scară largă a semnăturii electronice calificate pentru angajații relevanți ai administrației publice.
 • Consolidarea P.C.U.e. (punct unic de contact)
 • Dezvoltarea Cloud-ului Guvernamental și, prin asociere, a cadrului națonal de oferire a serviciilor de tip PaaS și SaaS.
 • Continuarea dezvoltării sistemelor informatice necesare pentru serviciile publice electronice asociate evenimentelor de viață tratate în SNADR 2020 și procedurilor administrative stabilite prin Regulamentul (UE) 2018/1724.
 • Dezvoltarea sistemelor informatice critice precum și a altor sisteme informatice asociate unor domenii sau sectoare cheie de intervenție publică.
 • Dezvoltarea unor proiecte non-sectoriale care să sprijine la nivel orizontal dezvoltarea e-guvernării (proiecte de big data, inteligență artificială, blockchain, high performance computing, quantum computing).
 • Cuantificarea necesarului de specialiști IT la nivelul administrației publice și pregătirea unui plan național de dezvoltare a competențelor acestora.
 • Crearea unui corp al specialiștilor în e-guvernare responsabili de transpunerea politicii publice în domeniul e-guvernării la nivelul instituțiilor și autorităților publice de care aparțin.
 • Creșterea gradului de competențe digitale ale angajaților administrației publice prin implementarea proiectelor de dezvoltare a serviciilor publice electronice.
 • Consolidarea/ajustarea prevederilor legislației cadru în domeniul e-guvernării.
 • Consolidarea/ajustarea prevederilor în domeniul e-guvernării în legislația sectorială a serviciilor publice.

Propunerea politicii publice în domeniul e-guvernării este disponibilă aici: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/Propunere-de-politica-publica-in-domeniul-e-guvernarii.pdf.

Proiectul consultat: Competența face diferența/ proiect cofinanțat prin Fondul Social European/POCA

beneficiarul acestui proiect este Autoritatea pentru Digitalizarea României în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului.

Articol recomandat: Politica publică- dezvoltarea instrumentelor de eguvernare

Politicile, strategiile și practicile de e-guvernare fac parte la nivel mondial dintre eforturile guvernelor de a îmbunătăți calitatea, eficiența și controlul interacțiunilor dintre administrația publică, pe de o parte, și cetățeni și organizații private, pe de altă parte, în procesul de asigurare a diverselor servicii publice.