PNRR | Introducerea conceptului de inovare in sectorul public

PNRR | Introducerea conceptului de inovare in sectorul public

Introducerea conceptului de inovare in sectorul public, elaborarea unei strategii de guvernanță inovativă și anticipativă dedicată administrației publică prin integrarea în procesul decizional și prin promovarea de noi instrumente moderne de planificare în mediul guvernamental.

Provocare

Lipsa de coerență în coordonarea proceselor inovatoare din sectorul public și nevoia accelerată de dezvoltare a politicilor legate de tehnologiile emergente, inclusiv anticiparea și previziunea strategică a capacităților de luare a deciziilor. Lipsa de competențe inovatoare a funcționarilor publici și decalajul existent intre sectorul privat și cel public in materie de inovare a seviciilor oferite și in procesul de luare a deciziilor.

Obiectiv

Inițiativa va implementa conceptul de inovare în sectorul public și va crea capacitatea de guvernanță anticipativă în centrul guvernului prin operaționalizarea unui mecanism de coordonare și implementare a inovației și măsurilor anticipative în administrația publică centrală, realizat de la Centrul guvernului (SGG) și, de asemenea, prin furnizarea unei strategii holistice de inovare pentru întreaga administrație centrală.

Implementare

România își propune să construiască un mecanism anticipativ de inovare folosind abilitățile co-creative pentru inovare provenind atât din administrația publică, cât și din societatea civilă. Mai mult, pandemia COVID-19 a evidențiat necesitatea guvernului de a fi gata și capabilă să răspundă, să se adapteze și să anticipeze neașteptatul. Totodată, la centrul Guvernului (SGG) estă stabilit punctul de contact al României la Observatorul pentru Inovare în Sectorul Public din cadrul OCDE, la care este asigurată participarea activă a României la toate formatele delucru și activitățile acestora.
Pentru a asigura o coordonare la nivel național în domeniul guvernanței inovative și anticipative la nivelul întregii administrații centrale, în cadrul SGG ne propunem următoarele:

  •  Realizarea unei evaluări a gradului de inovare la nivelul întregii administrații publice centrale, pentru stabilirea stadiului inițial existent, care să constituie punctul de plecare pentru cunatificarea progresului realizat în creșterea capacității de inovare în sectorul public la nivelul anului 2026.
  • Crearea la nivelul întregii administrații publice centrale a unei rețele de laboratoare interactive pentru inovare și gandire anticipativă
  • Modificarea cadrului legislativ în vederea înființării la nivelul fiecărui minister a unei structuri dedicate inovării de tip laborator de idei
  • Elaborarea unei metodologii de lucru pentru coordonarea Laboratoarelor de idei din cadrul ministerelor de către Centrul Guvernului, cât și pentru conceperea modalității de lucru interactive și innovative în cadrul laboratoarelor.
  • Pilotarea în premieră la Centrul Guvernului a implementării optime a metodologiei în procedurile de lucru și legislație, după caz.
  • Introducerea metodologiei ca mod de lucru în cadrul laboratoarelor din ministerele de linie.

Grup țintă

Reforma va avea un impact asupra întregului guvern central (toate ministerele și agențiile de resort) și va contribui la crearea unei culturi a deschiderii către inovare în sectorul public, prin introducerea ideii de co-creare a ideilor inovatoare prin colaborare permanentă în sectorul public cu societatea civilă, prin implicarea mai multor voci noi în transformarea sectorului public și experimentarea cu noi tehnologii și abordări politice emergente.

Impedimente

Lipsa de deschidere către inovație și inovarea anticipativă în cadrul ministerelor, teama funcționarior de a fi proactivi sau creativi atât timp cât deciziile și prioritățile instituției se bazează în general pe informații fundamentate în evenimente recurente sau redundante și dovezi din trecut. Însăși răspunsurile guvernelor la crize sunt adesea reactive atunci când guvernele se confruntă cu schimbări rapide și evenimente neașteptate, în loc să fie proactive, anticipative.

PNRR | Introducerea conceptului de inovare in sectorul public

Informații preluate din Planul Național de redresare și reziliență

Sursă

Deschide CHAT
1
Bună ziua 👋
Vă putem ajuta cu informații?